Vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer

Geüpdatet op 8-3-2017 13:43:37

De Eerste Kamer heeft gistermiddag de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Daarmee is de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) afgeschaft. Vanaf 1 april 2017 is het pensioen in eigen beheer (PEB) geschiedenis. Dit betekent dat je snel in actie moet komen. Wat moet je doen? Onze senior belastingadviseur Mark de Jager heeft het voor je op een rijtje gezet.

Er zijn een aantal zaken die je vóór 1 juli 2017 moet regelen:

1. De pensioenopbouw moet formeel stopgezet worden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet hierover een besluit nemen.
2. De premievrije aanspraken moeten worden vastgelegd in een pensioenovereenkomst.
3. Loopt er een pensioenpolis bij een levensverzekeraar en wil je het kapitaal terughalen naar je eigen BV? Dan moet het verzoek uiterlijk 1 juli 2017 bij de verzekeraar liggen.

Vervolgens heb je tot 31 december 2019 de tijd om te beslissen wat je met je PEB wilt doen.

De keuzemogelijkheden nog even kort op een rijtje
De eerste keuze is dat je de pensioenregeling premievrij mag voortzetten. Er verandert dan niets, behalve dat er niet meer mag worden opgebouwd. De pensioenaanspraak wordt nog jaarlijks gewaardeerd voor de balans van je B.V. Door de extreem lage rentestand en daarmee een zeer hoge commerciële waardering mag je wellicht geen dividend uitkeren. Het opgebouwde pensioen gaat in op je pensioendatum en keert vervolgens levenslang uit.

Je hebt ook de keuze om het pensioen af te kopen; oftewel in één keer het pensioen laten uitbetalen. Het opgebouwde pensioen wordt eerst zonder belastingheffing teruggebracht tot de fiscale balanswaarde. Vervolgens mag je het PEB eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. Afhankelijk van het jaar van afkoop, 2017, 2018 of 2019, kan worden afgekocht met een belastingkorting van 34,5%, 25% en 19,5%. De belastingkorting wordt berekend over de stand op 31 december 2015. Toevoegingen tot 1 april 2017 delen niet in de korting. Bij afkoop wordt direct belasting geheven.

Wil je niet afkopen of heeft je BV het geld niet om de belasting af te dragen, dan mag je het pensioen omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Uitgangspunt hierbij is weer de fiscale balanswaarde van je PEB. De ODV wordt tot je pensioendatum jaarlijks opgerent met de marktrente en vervolgens krijg je dit in twintig jaar uitgekeerd. Pas op dat moment is er belasting verschuldigd. Je mag een ODV overigens ook nog afkopen in de jaren tot en met 2019. Afhankelijk van het jaar van afkopen geldt de bij dat jaar horende belastingkorting.

De positie van je partner

De positie van de partner is bij de behandeling van het wetsvoorstel zonder twijfel het onderwerp waar het meest over is gesproken, maar het minst over is gezegd.

Je partner moet ermee instemmen om de pensioenregeling te wijzigen. Hij of zij heeft immers bij een echtscheiding of bij jouw overlijden recht op pensioen. Voordat je partner aanspraak kan maken op het pensioen, moet zich echter eerst een voorwaarde voordoen: een scheiding of jouw overlijden. Je partner heeft daarmee voorwaardelijke rechten. Bij echtscheiding heeft je partner recht op de helft van jouw ouderdomspensioen en op het volledige nabestaandenpensioen. Bij jouw overlijden heeft je partner recht op het nabestaandenpensioen. Kies je ervoor om het pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV, dan worden de rechten van je partner beperkt. Immers, bij afkoop is er helemaal geen pensioen meer en bij een ODV komen bij jouw overlijden de (resterende) uitkeringen toe aan je erfgenamen. Dat hoeft niet per definitie je partner te zijn.

Staatssecretaris Wiebes veronderstelt dat je partner wordt gecompenseerd voor het inleveren van zijn of haar pensioenrechten. Gebeurt dit niet, dan is hij van mening dat er sprake is van een belaste schenking van je partner aan jou, tenzij je in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd.

De vorm waarin en het moment waarop je partner wordt gecompenseerd is iets tussen jou en je partner. Het is echter wel belangrijk om hier nu al goede afspraken over te maken en vast te leggen. In de parlementaire behandeling is als voorbeeld van een passende compensatie aangegeven om nu al in een overeenkomst vast te leggen dat de compensatie plaatsvindt als de betreffende voorwaarde (echtscheiding of jouw overlijden) zich voordoet. Ook het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor de partner bij een verzekeraar kan een passende compensatie zijn.

Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn goede afspraken dus noodzakelijk. Je adviseur kan je hierbij ondersteunen.

Ga gerust met pensioen!
Zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, zijn er ook meerdere mogelijkheden om in je oude dag te kunnen voorzien. Ook dan moeten de bakker, de slager, de vakantie en ga zo maar door, natuurlijk betaald kunnen worden. Je kunt denken aan je AOW-uitkering, lijfrenteverzekeringen, bankspaarproducten, dividend uit je BV, spaargeld, verhuur van onroerende zaken, etc. Het maakt de bakker niet uit waar de euro vandaan komt, als hij de euro maar ontvangt !

Het afschaffen van het PEB als oudedagsvoorziening is wellicht een goed moment om je huidige en toekomstige financiële situatie in kaart te (laten) brengen. Neem op korte termijn contact op met je adviseur, bespreek je situatie en ga gerust met pensioen!

Mark de Jager

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?