Vakantie in Corona-tijd

Geüpdatet op 13-7-2020 15:58:46

De meivakantie komt er aan. Het is mooi weer en onze regering heeft ons opgeroepen geen reisplannen te maken. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Hieronder eerst de informele aanpak en daarna de juridisch uitgangspunten.

Advies: neem vakantie op
Voor de meeste mensen betekenen de genomen coronamaatregelen dat er veel op ze afkomt. Het werk is intensiever en het combineren van werk en privé is een grotere uitdaging. Dan is het prettig om ook weer eens een paar dagen te kunnen ontspannen en in alle rust met privézaken bezig te zijn. Het advies aan medewerkers is dan ook de komende weken een aantal vrije dagen op te nemen. Ons advies aan jouw als werkgever is om dit met je mensen te bespreken. Om dit te stimuleren kun je denken aan een 90/10-regeling, waarbij je 10% van het verlof voor jouw rekening neemt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je in een branche zit waar vanwege de maatregelen alle bedrijven gesloten zijn. Dan zitten je medewerkers al thuis, zonder werk. Ook in dat geval is het goed om met je medewerker in gesprek te gaan en samen te kijken of je tot een reële oplossing kunt komen.

Als je er in een goed gesprek samen niet uitkomt, is het nodig om te kijken naar de juridische kant. Hieronder drie situaties die je tegen kunt komen.

Mag ik een medewerker verplichten verlof op te nemen als er geen of onvoldoende werk is?
Nee, als werkgever mag je dat niet verplichten. De Nederlandse wetgeving kent als uitgangpunt dat verlof op initiatief van de medewerker wordt vastgesteld. Wel kun je gezien de bijzondere tijd aan je medewerkers vragen of ze vakantiedagen op wil nemen, maar de medewerker hoeft hier niet mee akkoord te gaan.

Mag een medewerker zijn eerder ingeplande verlof intrekken?
Als een medewerker verzoekt zijn verlof in te trekken, kun je dat verzoek als werkgever weigeren als je een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt. Je zou je als werkgever op het standpunt kunnen stellen om de intrekking niet te accepteren, omdat de bedrijfseconomische gevolgen te groot zijn. Daarnaast is het in de huidige situatie voor veel bedrijven aannemelijk dat het werk is teruggelopen of dat er niet gewerkt kan worden. Bekijk dit wel op individueel niveau. Hoe rechters hiermee omgaan is nog onzeker. Besluit je om de intrekking niet te accepteren, zorg er dan voor dat je dit goed (en schriftelijk) onderbouwt.

Ik heb mijn medewerker nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?
In de huidige tijd kan het goed zijn dat je alle medewerkers hard nodig hebt. De Nederlandse wetgeving geeft aan dat de werkgever, na overleg met de medewerker, de vastgestelde vakantie mag wijzigen. Als werkgever heb je dan de bevoegdheid om op jouw eerdere instemming op de vakantieaanvraag terug te komen. Ook hiervoor moet je een zwaarwichtige redenen hebben die je goed (en schriftelijk) moet onderbouwen. De coronacrisis en de effecten hiervan op een onderneming, zouden een gewichtige reden op kunnen leveren. Houd er wel rekening mee dat de schade die een medewerker lijdt als gevolg van het wijzigen van de vastgestelde vakantie, moet worden vergoed door jou als werkgever. Onder deze schadevergoeding kunnen in ieder geval de annuleringskosten van een geplande reis vallen.

Mocht je overwegen om een vakantie van een medewerker te wijzigen, dan is het belangrijk dat je de medewerker een vergelijkbaar alternatief kunt voorleggen.

Zijn er dan verder helemaal geen andere mogelijkheden?
Voor ADV/ATV dagen gelden de beperkingen zoals deze voor vakantiedagen gelden, niet. Als deze dagen nog niet zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in de cao of dat op andere wijze al afspraken zijn gemaakt met de medewerkers, kan de werkgever deze dagen verplicht laten opnemen.

Toch zal veel neerkomen op het in goed overleg tot een oplossing komen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256