Uitstel energiebelasting/ODE

Geüpdatet op 15-5-2020 13:53:40

Het kabinet stelt de heffing van de energiebelasting (EB) en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uit. Het uitstel leidt tot meer liquiditeit bij grotere zakelijke klanten van de energieleveranciers.

Uitstel van EB/ODE
Bij leveringen van aardgas en elektriciteit wordt de energiebelasting en de ODE geheven van de energieleverancier. De leveranciers worden de energiebelasting en de ODE voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020, op een later moment verschuldigd dan normaal. Het gaat om leveringen, waarvoor de energieleverancier factureert zonder voorschotten of – als toch sprake is van voorschotten – de eindfactuur ziet op een kalendermaand.

Uitgangspunt hierbij is dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen energiebelasting en ODE in rekening brengt bij haar klanten. Hierdoor wordt uitstel van betaling van de energiebelasting en ODE geboden.

In oktober 2020 worden de energiebelasting en ODE, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht aan de klanten en verschuldigd door de energieleveranciers.

De meeste energieleveranciers gaan naar verwachting het goedkeurende beleid uitvoeren. Alleen kleine energieleveranciers zullen dit waarschijnlijk om uitvoeringstechnische redenen niet doen.

Niet voor kleine bedrijven en particulieren
De goedkeuring geldt niet voor leveringen door energieleveranciers, waarbij het tijdvak van de eindfactuur op een langere periode dan een kalendermaand ziet. Dit gaat onder meer om de situatie waarbij de energieleverancier maandelijks een voorschotbedrag van zijn klant ontvangt en die klant jaarlijks een eindafrekening stuurt, zoals gebruikelijk is bij particulieren en kleinere bedrijven.

Als een dergelijk bedrijf of particulier door de coronacrisis in betalingsproblemen komt, dan dient deze zich te wenden tot hun energieleverancier voor een individuele regeling.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?