Twee aanvullingen op het Belastingplan 2021

Gepubliceerd op 9-10-2020 13:36:22

Het kabinet heeft deze week 2 aanvullingen bekend gemaakt op het Belastingplan 2021. Het betreft de volgende maatregelen:
1. Invoering baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
2. Aanpassing verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

1. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Het kabinet wil met deze nieuwe investeringskorting bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De korting bedraagt 3% bij investeringen tot € 5 miljoen (2,44% bij investeringen boven dit bedrag). De korting wordt verrekend met de loonheffing en kan vanaf 1 september 2021 worden aangevraagd bij de RVO.

Voorwaarden

 • Voor alle aanvragen (maximaal 4 per jaar) geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 • De investeringsverplichting moet zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen

 • Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan.
 • Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL.

2. Verliesverrekening
Per 1 januari 2022 wijzigt de verliesverrekening voor vennootschappen op twee punten:

 • De termijn van voorwaartse verliesverrekening (nu 6 jaar) wordt onbeperkt.
 • De omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen wordt beperkt.
  In een jaar zijn verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven deze grens is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. De wijzigingen met betrekking tot de onbeperkte termijn zijn van toepassing op verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022 of die ultimo 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. De beperking in de omvang wordt ook van toepassing op de achterwaartse verliesverrekening

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?