TOGS / TVL MKB

Geüpdatet op 4-6-2021 14:42:54

De Tweede Kamer heeft op 26 mei een motie aangenomen om de TOGS-regeling uit te breiden voor wijkgebouwen en dorps- en buurthuizen. De TOGS-regeling zal binnen afzienbare tijd worden opengesteld voor deze ondernemers. Verder heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een hardheidsclausule op te nemen op basis waarvan ondernemers die niet onder de formele werkingssfeer van de TOGS vallen, maar toch in identieke of vergelijkbare omstandigheden verkeren, aanspraak kunnen maken op de TOGS. Hoe de aanvraagprocedure voor deze categorie ondernemers eruit zal zien, is op dit moment nog niet bekend. Wellicht kunnen deze ondernemers op de valreep toch nog een TOGS-aanvraag indienen.

De TOGS-regeling wordt verlengd in de “Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB” (TVL). De regeling helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en kan vanaf medio juni 2020 worden aangevraagd bij het RVO.

Door de TVL kunnen bedrijven afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de komende vier maanden. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De regeling wordt in de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op www.rvo.nl en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256