Subsidies werkgeverszaken

Geüpdatet op 20-11-2020 15:48:13

De specifieke subsidieregelingen voor werkgeverszaken hebben we voor je op een rij gezet.

MKB Voucher Fryslân
Doel: Professionaliseren personeelsbeleid en opleiding (ook bedrijfsontwikkeling en innovatie)
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 2.500
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (subsidieplafond van € 400.000)
Meer informatie https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2020

HRM Drenthe
Doel: Professionaliseren personeelsbeleid en opleiding
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 5.000
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (subsidieplafond van € 300.000)
Meer informatie https://www.snn.nl/HRD18

MKB!dee
Doel: Stimuleren opleiding en ontwikkeling in het MKB
Bedrag: 100% van de kosten met een maximum van € 200.000 voor een samenwerkingsverband en € 124.999 voor een individuele mkb’er
Aanvraagdatum: t/m 19 januari 2021 (uitslag toekenning voorjaar 2021)
Meer informatie https://mkbideenetwerk.nl/

VIA
Doel: Het invoeren van een nieuwe manier van organiseren (inclusief personeelsbeleid)
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 12.500
Aanvraagdatum: 31 december 2021
Meer informatie https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-organisatie-innovatie-2020

NL Leert Door: loopbaanadvies
Doel: Het volgen van een ontwikkeltraject bij een loopbaanadviseur
Bedrag: Volledig
Aanvraagdatum: 1 december 2020 (50.000 trajecten beschikbaar)
Meer informatie Via deze link.
Op dit moment zijn er ook mogelijkheden via het leerwerkloket.

NL Leert Door: cursussen
Doel: Het volgen van een (online) cursus door medewerkers.
Bedrag: Volledig
Aanvraagdatum: Wordt nog bepaald
Meer informatie Vanaf 1 oktober schrijven de aanbieders van de opleiding zich in. De scholing zal straks persoonlijk door mensen worden aangevraagd. Op dit moment zijn er al enkele (algemene) online trainingen beschikbaar via deze link.

SLIM-regeling
Doel: Stimuleren opleiding en ontwikkeling in het MKB
Bedrag: € 25.000
Aanvraagdatum: 2 t/m 31 maart 2021
Meer informatie https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?