Subsidieregeling provincie Fryslân

Geüpdatet op 7-8-2020 14:12:27

Zoals aangekondigd heeft de provincie Fryslân geld beschikbaar gesteld voor (met name) de horeca- en recreatiesector in de provincie, waarmee zij een deel van de kosten om te komen tot een anderhalve-meter-samenleving subsidieert. De doelgroep is gedefinieerd aan de hand van SBI-codes. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten, waarbij de kosten minimaal € 2.000 (exclusief btw) moeten zijn. De subsidie kent een minimum van € 1.000 en maximum van € 1.500.

De werkzaamheden mogen zowel door de aanvrager zelf als door een extern deskundige partij worden uitgevoerd. De subsidieaanvraag geschiedt online via SNN. Voor de aanvraag zijn diverse zaken nodig:

 • Ondertekening van de aanvraag
 • De-minimisverklaring
 • Machtiging intermediair (indien van toepassing)
 • MKB-toets
 • Privacyverklaring subsidies
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie bankafschrift
 • Begroting van de kosten en/of offerte (indien werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd)
 • Overzicht van gemaakte en betaalde kosten, inclusief facturen en betalingsbewijzen (indien werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd)

Nadere informatie en aanvraag kan via https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte-sector-fryslan

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?