Samenloop van continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders en NOW

Geüpdatet op 12-6-2020 10:00:46

Voor zorgaanbieders geldt als voorwaarde om NOW aan te kunnen vragen, dat zij eerst een beroep doen op de continuïteitsbijdrageregeling die door Zorgverzekeraars Nederland is opgezet. In die zin hebben zorgaanbieders geen keuze om wel of geen continuïteitsbijdrage aan te vragen als zij ook van de NOW regeling gebruik willen maken.

De continuïteitsbijdrageregeling roept veel discussie op tussen vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Ook de samenloop van beide regelingen roept vragen op. Met name daar waar het gaat om de correctie voor inhaalzorg. De continuïteitsbijdrageregeling vergoed verlies aan omzet in de maanden maart t/m juni van dit jaar. Vanaf juli vindt er echter een correctie op de bijdrage plaats voor de inhaalzorg die in de tweede helft van dit jaar wordt verricht.

De NOW regeling heeft als uitgangspunt de omzetdaling in het gekozen omzettijdvak, waarbij de voor die periode ontvangen continuïteitsbijdrage tot de omzet wordt gerekend. Zodoende wordt de omzetdaling voor de NOW regeling kleiner. Met de correctie voor inhaalzorg wordt echter weer een deel van de ontvangen continuïteitsbijdrage terugbetaald. Deze correctie valt echter gedeeltelijk of geheel buiten het omzettijdvak van de NOW.

Welke mogelijkheden zijn er om dit probleem op te lossen?

  • Overwegen om ook NOW 2.0 aan te vragen: met het tijdvak van 4 maanden wordt een omzetdaling t/m minimaal september in de NOW regeling betrokken. Een correctie voor inhaalzorg over de maanden juli t/m september wordt daarmee in de NOW regeling betrokken. Het is echter zeer de vraag of de omzetdaling over deze periode de grens van tenminste 20% bereikt.
  • Zou bij het indienen van de einddeclaratie voor de NOW rekening mogen worden gehouden met de terugbetaling wegens correctie voor inhaalzorg? Wij durven hier nog geen uitspraken over te doen, maar de gedachte lijkt de moeite van onderzoeken waard.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256