Rentederivaten, schadevergoeding of niet?

Gepubliceerd op 12-1-2016 12:02:00

Er wordt veel gesproken over rentederivaten in de media, minister Dijsselbloem heeft zich er persoonlijk mee bezig gehouden. Vanuit de media lijkt het net of bijna alle derivaten foutief afgesloten zijn en dat deze puur dienden om de portemonnee van de bank te vullen. In tegenstelling tot wat in de media veelvuldig naar voren wordt gebracht, ben ik van mening dat een derivaat vaak doet waarvoor het bedoeld en afgesloten is: “het afdekken van rente risico’s”. Echter…

Rentederivaten (o.a. renteswap, rente cap & rente collar) werden regelmatig verkocht als een bancair vaste rente en dat zijn ze nadrukkelijk niet. De vraag is: had of heeft u een derivaat en hoe is het aan u verkocht? Gaf de bank aan dat het een vaste rente was maar dan goedkoper? Gaf de bank geen andere kenmerken aan? Zijn opslagen op de gekoppelde lening gewijzigd? Heeft u een overhedge positie gehad (meer renteafdekking vanuit het derivaat ten opzicht van de onderliggende gekoppelde lening)? Vroeg de bank om extra aflossingen zonder rekening te houden met het derivaat? Dit zijn een paar vragen die kunnen leiden tot aanpassingen op kosten van de bank. Uiteindelijk is en blijft de vraag, sloot het derivaat aan bij uw financiële positie en heeft de bank de afspraken die met u werden gemaakt, gerespecteerd?

Alle rentederivaten moeten opnieuw beoordeeld worden op last van de AFM. Wij kunnen vanuit Bentacera met u mee kijken of uw belang als klant centraal heeft gestaan en of het wettelijk kader voldoende is nageleefd. Wilt u weten wat u getekend heeft, of wat de bank u vraagt alsnog te tekenen (zoals een Overeenkomst Financiële Derivaten (OFD), Treasury Inventarisatie Formulier (TIF), Confirmatie).

Wilt u het renterisico management voorstel of de producttemplate echt begrijpen? Neem hiervoor contact met ons op, via telefoon nummer: 088 – 321 08 60 / 06 309 27 609

Over de auteur

Nathan Lootsma is op 1 januari 2016 begonnen als Specialist Financieringen bij Bentacera na 17 jaar bij banken (ING en Rabobank) te hebben gewerkt in diverse functies in het zakelijke segment.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?