NOW: hoe zit het nu met min-uren en plus-uren?

Gepubliceerd op 8-5-2020 17:56:17

Veel werkgevers hebben met werknemers een arbeidsovereenkomst afgesloten waarin er min- en plusuren kunnen worden opgebouwd. In deze contracten is het mogelijk om het tijdelijk minder werken te compenseren met tijdelijk meer werken dan de afgesproken gemiddelde arbeidsduur.

  • Wat zijn nu de gevolgen wanneer er min-uren ontstaan door de coronamaatregelen?
  • Mag een werkgever deze na afloop van de maatregelen laten inhalen door de werknemer?
  • Of mogen al opgebouwde plus-uren worden verrekend met deze min-uren?

Voor deze situaties geldt op dit moment nog geen regeling. Er is ook nog geen rechtspraak over, maar die zal er ongetwijfeld gaan komen. Als een werkgever gebruik maakt van de NOW-regeling, dan is het in principe niet redelijk om de werknemer op een later moment de min-uren te laten inhalen of een saldo aan plus-uren te verrekenen. De werkgever krijgt immers een vergoeding van de loonkosten voor deze min-uren. Als een werknemer deze uren zou moeten inhalen, profiteert de werkgever dubbel: hij ontvangt een loonkostensubsidie en hij laat voor diezelfde uren de werknemer werken.

Als een werkgever gedeeltelijk van de NOW-regeling gebruik maakt, dan gelden in principe de normale afspraken voor min-uren, zoals overeengekomen in arbeidsovereenkomst of cao, voor dat deel van de uren dat niet gecompenseerd wordt door de NOW-subsidie.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256