NOW bericht afrekening

Geüpdatet op 30-10-2020 15:58:04

Je kunt de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming NOW voor de eerste aanvraagperiode (vanaf 7 oktober). Hoeveel tijd heb je om een aanvraag te doen?

  • Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, dan heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag te doen.
  • Als je een derdenverklaring moet meesturen, dan heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag te doen.
  • Als je een accountantsverklaring moet meesturen, dan heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag te doen.

Wij kunnen je direct helpen bij vaststellingsverzoeken zonder verklaring. Als je een derden- of accountantsverklaring nodig bent, kunnen we je op dit moment helpen met de voorbereidingen. In samenwerking met de brancheorganisatie werken wij aan de laatste details om het correct vaststellen van de definitieve berekeningen daadwerkelijk in te kunnen dienen bij het UWV.

NOW bericht afrekening
Sinds begin oktober is het mogelijk een vaststellingsverzoek bij het UWV in te dienen voor de NOW 1.0-verantwoording. Afhankelijk van het verkregen voorschot of definitieve eindbedrag dient bij deze verantwoording een derdenverklaring, samenstellingsverklaring of assurance-rapport te worden afgegeven.

Er sprake is van een nieuw accountantsproduct. De regelgeving vanuit onze beroepsorganisatie (NBA, SRA), het Ministerie SZW en het UWV is bekend gemaakt en daardoor is duidelijk welke werkzaamheden wij moeten uitvoeren. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de hoogte van het door u verkregen voorschot of verwachte bedrag van afrekening.

In onderstaande overzicht kun je zien of en welke type verklaring in uw situatie mogelijk van toepassing is.

Wij kunnen je erbij helpen.

NOW bericht afrekening

Nu er duidelijkheid is over het type verantwoording en wat er van ons als accountant verwacht wordt, kunnen wij voor je aan de slag en samen het vaststellingsverzoek NOW 1.0 samenstellen of controleren.

Als je contact zoekt, gaan wij met je in overleg over de op te leveren stukken, de planning en de door ons uit te voeren steekproeven/deelwaarnemingen. Vooraf is het niet mogelijk een indicatie voor de verwachte kosten te geven, omdat dit afhankelijk is van het type verklaring en complexiteit van de opdracht. Tijdens het voorgesprek inventariseren wij dit met je. Na dit gesprek geven wij een gerichte prijsindicatie af.

In eerste instantie was het mogelijk efficiënt de verantwoordingen van de NOW 1.0 en 2.0 te combineren. Nu deze week bekend is geworden dat het loket voor de vaststelling van de NOW 2.0 is uitgesteld tot 15 april 2021, is dit voordeel naar onze mening niet meer aanwezig. Voor verantwoordingen die voorzien moeten worden van een derdenverklaring is dit zelfs te laat, omdat de uiterlijke indieningstermijn voor NOW 1.0 verantwoordingen met een derdenverklaring 24 maart 2021 is.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?