NOW 3.0: de wijzigingen op een rij

Gepubliceerd op 2-9-2020 16:37:34

Op 28 augustus jl. heeft het Kabinet bekend gemaakt dat de NOW regeling wordt voortgezet na 30 september a.s. De NOW 3.0 regeling zelf is nog niet verschenen. De veranderingen ten opzichte van de beide eerdere regelingen zijn volgens de Minister de volgende.

1. Periode: 3 maal 3 maanden
De regeling wordt verlengd voor de duur van 9 maanden, onderverdeeld in de tijdvakken:
· Oktober t/m december 2020;
· Januari t/m maart 2021;
· April t/m juni 2021.

2. Omzetverlies: 20% en 30%
Om gebruik te kunnen maken van de regeling geldt als grens voor de periode oktober t/m december 2020 dat de omzet minimaal 20% lager dient te zijn ten opzichte van ¼ deel van de omzet over 2019.
Voor de beide perioden daarna geldt een ondergrens van minimaal 30% omzetverlies.

3. Hoogte van de subsidie: van 80% naar 60%
De subsidie wordt als volgt berekend:
· Oktober t/m december 2020: 80% van het SV loon;
· Januari t/m maart 2021: 70% van het SV loon;
· April t/m juni 2021: 60% van het SV loon.
Het maximaal te vergoeden loon per medewerker is voor de eerste twee periode nog 2 maal het SV loon. In de derde periode wordt dit 1 maal het SV loon.

4. Geen sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag.
Deze sanctie komt in de regeling niet meer terug.

5. Geleidelijke daling van de loonsom is toegestaan.
Het is toegestaan de loonsom te laten dalen in de drie opeenvolgende tijdvakken met respectievelijk 10, 15 en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Dit kan zowel door ontslag, niet verlengen tijdelijke contracten, natuurlijk verloop of door een vrijwillig loonoffer. Deze daling vindt plaats in overleg met de werknemers (-vertegenwoordiging).

6. De toeslag voor werkgeverslasten blijft 40%

7. Budget voor om- en bijscholing
Door het Kabinet wordt een budget beschikbaar gesteld voor werknemers om zich te laten om- en bijscholen en het geven van begeleiding voor van-werk-naar-werk.
Dit is de verklaring voor de daling van de subsidie van 90% naar 80% in het eerste tijdvak.

8. Samenhang deelname met eerdere NOW regelingen?
De regeling staat voor alle werkgevers open, ongeacht of van eerdere NOW regelingen gebruik is gemaakt.

9. Voorschot 80% per tijdvak
Per tijdvak wordt een voorschot van 80% verstrekt. Op basis van de werkelijke omzetdaling wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

10. Inhoud van de regeling en aanvragen
Het UWV streeft ernaar de voorwaarden van de regeling uiterlijk 1 oktober a.s. bekend te maken.
Tevens verwacht zij om vanaf 16 november a.s. het aanvraagtijdvak te openen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?