NOW 2.0: Verbod op dividenduitkeringen: Let op bij aanvraag op vennootschapsniveau

Geüpdatet op 2-9-2020 16:38:53

In eerdere berichten hebben we stilgestaan bij het verbod op het doen van dividenduitkeringen als NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. Daarbij is aangegeven dat het verbod op het doen van uitkeringen alleen geldt indien de hoogte van de aangevraagde subsidie over het hele concern berekend tenminste € 100.000 als voorschot en/of tenminste € 125.000 bij de definitieve aanvraag bedraagt. Dit zijn de grenzen waarboven een accountantsverklaring is vereist.

Echter, als de omzetdaling op concernniveau minder dan 20% bedraagt en daarom een aanvraag op vennootschapsniveau of niveau van een subgroep wordt gedaan, geldt deze grens niet. Dit betekent dat, als er op het niveau van de vennootschap en subgroep NOW 2.0 subsidie wordt aangevraagd, er 2 verboden gelden voor de aanvragende vennootschap(-pen) en het hoofd van de groep, namelijk:
- Een volledig verbod op het doen van uitkeringen van dividend, bonussen en winst aan aandeelhouders en bestuur en ook
- Een verbod op het inkopen van aandelen.

Dit is dus ongeacht de hoogte van de aangevraagde subsidie.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?