NL Leert door: de tweede ronde

Gepubliceerd op 30-10-2020 15:06:06

Om werkgevers te helpen medewerkers te stimuleren aan scholing te volgen (verplichting NOW 2.0 en 3.0) en het begeleiden van werk naar werk bij het beëindigen van een dienstverband (verplichting NOW 3.0), heeft de overheid de regeling ‘NL leert door’ geïntroduceerd.

De regeling is van toepassing voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor 2020 is er een budget van € 50 miljoen en voor 2021 € 67 miljoen.

‘NL Leert door’ bestaat uit twee onderdelen:
1. Ontwikkeladvies – Vanaf 1 december een kosteloos ontwikkeltraject dat begeleid wordt door een loopbaan adviseur (50.000 beschikbaar).
2. Online scholing – Vanaf het einde van het jaar kosteloos volgen van een online training.

Ontwikkeladvies
Het ontwikkeltraject geeft mensen inzicht in de kansen op de arbeidsmarkt, biedt steun bij het kiezen van scholing en bij het zoeken en solliciteren naar werk. In augustus waren de 20.000 ontwikkeltrajecten binnen een paar weken volledig ingevuld. Vanwege het succes en de noodzaak die de overheid ziet is er voor dit jaar extra budget vrij gemaakt. Vanaf 1 december kunnen er weer nieuwe aanvragen worden gedaan. Er is budget voor 50.000 trajecten. De aanvraag loopt via het individu en dus niet via de werkgever. Als werkgever kun je het wel stimuleren.

Online scholing
De kosteloze online scholing zal naar verwachting aan het eind van dit jaar starten. Het zal gaan om korte cursussen om een specifieke vaardigheid te leren of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep. Het kan gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden bij de werkgever en/of de kansen voor medewerkers te vergroten voor een andere baan op de arbeidsmarkt.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?