Melding betalingsonmacht

Geüpdatet op 15-5-2020 13:53:21

Het is niet meer nodig een afzonderlijke melding betalingsonmacht te doen als in verband met corona een verzoek om uitstel van betaling wordt ingediend voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst. .

Een voorbeeld ter verduidelijking:
De BV draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt, niet alleen voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de BV dus niet een aparte melding en een verzoek om uitstel hoeft te doen.

Let op: de goedkeuring geldt alleen voor de niet betaalde loonheffing of omzetbelasting. Kun je de pensioenpremies niet (tijdig) voldoen, dan moet je nog steeds een melding betalingsonmacht bij je pensioenfonds indienen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?