Maak kennis met de energiebesparingsplicht!

Geüpdatet op 19-9-2019 13:20:42

Verbruikt jouw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Maak kennis met de energiebesparingsplicht!

In 2019 gelden nieuwe regels voor het besparen van energie. Kort samengevat: wie kán besparen, die móet besparen. Een verplichte energieaangifte dus. De nieuwe energieaangifte heet officieel de informatieplicht energiebesparing.

Informatieplicht energiebesparing: wat is het?

Vóór 1 juli 2019 dienen alle middelgroot- en grootverbruikers de overheid te informeren over de rendabele energiebesparende maatregelen die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er nu een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Het gaat om het hoogste verbruik in 2017 of 2018.

Valt jouw bedrijf of instelling onder de informatieplicht energiebesparing? Dan moet je vóór 1 juli 2019 via het e-loket van het RVO (Rijksdienst voor Onder­ne­mend Nederland) rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. Op de website van het RVO vind je een stappenplan rondom de informatieplicht energiebesparing: http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

Informeer je de overheid niet of heb je niet alle rendabele maatregelen uitgevoerd, dan ben je wettelijk gezien in overtreding.

Wij adviseren je de volgende stappen te nemen:
1. Overleg
Aangezien de maatregelen de verantwoordelijkheid van zowel de huurder als verhuurder raken, adviseren we de partijen om samen een plan van aanpak te maken.

2. Inventariseer
Bekijk welke energiebesparende maatregelen er getroffen moeten worden en maak hier een planning voor.

3. Verstuur
De rapportage kun je online versturen. Doe dit in ieder geval vóór 1 juli 2019. Op deze datum hoef je nog niet alles te hebben uitgevoerd, maar moet er in ieder geval een planning zijn.

Voor het indienen van je rapport bij het e-Loket van RVO heb je e-herkenning nodig. Heb je geen e-herkenning, maar wel een volledige rapportage? Bentacera kan de aangifte namens jou versturen. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?