Medewerker in dienst? Loop geen €6.000 mis

Geüpdatet op 27-7-2020 16:40:33

Nu er een einde is gekomen aan de premiekortingen via de loonaangifte is het nog belangrijker geworden om duidelijk in beeld te hebben voor welke medewerkers je recht hebt op een loonkostenvoordeel (LKV).

Vanaf dit jaar heb je nog maar tot 3 maanden na indiensttreding de tijd om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel. Aanvragen na drie maanden worden niet meer in behandeling genomen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat je een doelgroepverklaring voor de medewerker in de loonadministratie hebt. De medewerker kan deze verklaring aanvragen bij het UWV of bij de gemeente (afhankelijk van de situatie). Je kunt er ook voor kiezen om je door de medewerker te laten machtigen waarmee je zelf de doelgroep verklaring op kunt vragen bij het UWV. Hoe dat moet staat aangegeven op de site van het UWV onder info LKV en doelgroepverklaring

Wie komen ervoor in aanmerking
Een beperkt aantal medewerkers komt in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat om een nieuwe medewerker die:
- 56 jaar of ouder is of,
- arbeidsgehandicapt is of,
- valt onder de doelgroep banenafspraak of,
- scholingsbelemmerd is.

Wat kun je doen
- Vraag de medewerker na twee maanden dienstverband of hij onder één of meerdere van bovenstaande regelingen valt. Eerder mag niet i.v.m. privacy.
- Vraag of hij de doelgroep verklaring op wil vragen bij het UWV of gemeente of vraag een machtiging voor het UWV van de medewerker zodat je dit zelf kunt doen.
- Lever een kopie van de doelgroepverklaring in bij je contactpersoon voor je salarisadministratie. De subsidie die je hiermee kunt ontvangen bedraagt maximaal € 6.000 per medewerker. Zorg dat je deze niet laat lopen.

Heb je nog vragen over LKV neem dan gerust contact met ons op.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?