Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01%

Geüpdatet op 29-5-2020 10:49:03

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.

Om de drempel uitstel van betaling aan te vragen te verlagen wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Het uitstel van betaling wordt daardoor dus nagenoeg renteloos.

Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor deze geldt. De belastingrente is normaliter 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen. Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geldt dat de belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum van de aanslag. Over het kalenderjaar 2019 wordt dus vanaf 1 juli 2020 belastingrente berekend.

Het uitgangspunt is dat de tijdelijke verlaging tot 1 oktober 2020 duurt, maar als de coronascrisis langer aanhoudt, dan die termijn worden verlengd.

Toeslagen
Ook voor de toeslagen wordt de invorderingsrente en de belastingrente verminderd naar 0,01%.

De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020. Voor de overige belastingen gaat de verlaging in op 1 juni 2020.

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente geldt in beginsel voor drie maanden. Als de coronacrisis langer aanhoudt, kan die termijn worden verlengd.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?