Goed nieuws: Uiterste termijn indienen NOW verzoek na aanvraag WTV is nu ook 31 mei a.s.!

Geüpdatet op 6-5-2020 13:37:35

Gisteren bereikten ons geluiden dat het UWV er van uit gaat dat alle werkgevers tot 31 mei aanstaande te tijd hebben een NOW aanvraag in te dienen. Daarbij zou geen onderscheid gemaakt worden voor werkgevers die een WTV aanvraag hebben ingediend. Wij hebben hier vanmorgen (29 april) naar geïnformeerd bij onze contactpersoon bij het UWV en daar antwoord op gekregen.

Als een werkgever een WTV aanvraag heeft ingediend en er is nog geen besluit genomen, wordt deze aanvraag als NOW aanvraag beschouwd. Al deze werkgevers hebben hierover bericht gehad van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving. In dat bericht is hen ook medegedeeld dat zij deze aanvraag uiterlijk 30 april a.s. dienen aan te vullen. Wanneer dit niet gebeurd, kan het UWV besluiten de aanvraag niet verder in behandeling te nemen. Omdat in de tekst van de NOW regeling staat vermeld dat er slechts éénmaal een NOW aanvraag kan worden ingediend, kan hierdoor geen NOW aanvraag meer kan worden ingediend. Het UWV gaat deze situatie echter anders behandelen. De NOW aanvraag op grond van de WTV aanvraag, zal in deze situatie worden beschouwd als ‘niet gedaan’. Hierdoor kan de werkgever alsnog een NOW aanvraag tot 31 mei indienen!

De werkgever voor wie een WTV aanvraag is ingediend, maar de NOW aanvraag niet vóór 1 mei a.s. aanvult, krijgt hierover bericht van eerder genoemde Directie of UWV. Het is belangrijk dat een werkgever dit bericht niet afwacht, maar tijdig, uiterlijk 31 mei a.s. een NOW aanvraag indient, als hij toch van de regeling gebruik wil maken.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256