Gevolgen van aflopen van bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden

Geüpdatet op 4-9-2020 15:41:37

Wanneer je als ondernemer financieel bent getroffen door de coronacrisis, kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor je openstaande belastingaanslagen. In eerste instantie verleent de Belastingdienst dit uitstel voor een periode van 3 maanden.

In ons eerdere bericht kun je meer lezen over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden.

Na afloop van de 3 maanden
Wanneer je in april of mei uitstel van betaling hebt aangevraagd, is de periode van 3 maanden inmiddels afgelopen of loopt deze bijna af. Je ontvangt dan een brief van de Belastingdienst waarin je wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die je hebt na het aflopen van het bijzonder uitstel. Er bestaan 3 mogelijkheden:
1. Als de liquiditeiten het toelaten, kun je ervoor kiezen om de openstaande belastingaanslag(en) direct te betalen.
2. Als de periode van 3 maanden bijzonder uitstel van betaling niet toereikend is, kun je onder voorwaarden verzoeken om verlenging van het bijzonder uitstel. De voorwaarden voor verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bespreken we hierna.
3. Je kunt ervoor kiezen om het bijzonder uitstel van betaling niet te verlengen. Je hoeft dan niet meteen de openstaande belastingaanslag(en) te betalen. Nieuwe belastingaanslagen moet je wel op tijd betalen, om boetes te voorkomen. De Belastingdienst komt na de zomer met een voorstel voor een betalingsregeling, waarmee je de openstaande belastingschulden kunt betalen. Als je in de tussentijd liquiditeiten beschikbaar hebt om de openstaande belastingaanslagen(en) te betalen, dan kan dit. Deze betalingen worden afgeboekt op de openstaande bedragen.

Verlenging van bijzonder uitstel van betaling
Als je eerder 3 maanden bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd en behoefte hebt aan verlenging van het uitstel, dan kan dit onder voorwaarden worden aangevraagd.
Bij het verlengde uitstel onderkent de Belastingdienst twee verschillende situaties:
1. De openstaande belastingschuld op het moment dat het eerste uitstel werd aangevraagd, was lager dan € 20.000. In het verzoek om verlening moeten de volgende zaken zijn opgenomen:
- De omstandigheden en gevolgen van de coronacrisis voor de onderneming. Aan de hand van omzetcijfers kun je bijvoorbeeld aantonen dat de omzet in de het tweede kwartaal van 2020 een stuk lager was dan dezelfde periode in 2019.
- Je moet verklaren dat je er alles aan doet om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Bij een vennootschap betekent dit dat je als ondernemer moet verklaren dat je geen eigen aandelen inkoopt, geen dividend uitkeert en dat het bestuur en of de directie geen bonussen en/of winstuitdeling of andere vergelijkbare uitkeringen over het jaar 2020 zal ontvangen.

2. De openstaande belastingschuld op het moment dat het eerste uitstel werd aangevraagd, was hoger dan € 20.000. In het verzoek tot verlenging van het uitstel van betaling moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

- Een derde-deskundige verklaring: de deskundige (accountant) moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.
- Je moet verklaren dat je er alles aan doet om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Bij een vennootschap betekent dit dat je als ondernemer moet verklaren dat je geen eigen aandelen inkoopt, geen dividend uitkeert en dat het bestuur en of de directie geen bonussen en/of winstuitdeling of andere vergelijkbare uitkeringen over het jaar 2020 zal ontvangen.

Na indienen van het verzoek om verlenging
De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Hierin beslist te Belastingdienst of tegemoet wordt gekomen aan verlenging van het uitstel.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?