Duurzame inzetbaarheid

Geüpdatet op 16-9-2016 12:05:57

Wilt u tijd maken om aan uw organisatie te werken? En kunt u daarbij wel een financiële bijdrage gebruiken?

Dan kunt u ook dit jaar weer subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen om mensen langer en productief aan het werk te houden. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan is het verstandig nu actie te ondernemen.

Wilt u aan de slag met de gezondheid en de vitaliteit van uw medewerkers? Zit uw organisatie in een veranderingsproces en wilt u uw medewerkers hierbij betrekken? Bent u bezig om de interne en externe mobiliteit van uw medewerkers te bevorderen? Bent u van plan uw medewerkers betrekken bij het verbeteren van uw organisatieprocessen?

Wellicht kunt u een subsidie aanvragen wanneer u een externe adviseur inhuurt om u te ondersteunen bij één van deze processen. Op deze manier krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van projecten die tot doel hebben uw medewerkers zoveel mogelijk gezond en productief te houden tot aan hun pensionering.

Welke onderwerpen vallen onder deze subsidieregeling:
- het maken van een bedrijfs- of organisatiescan bekeken vanuit duurzame inzetbaarheid;
- het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
- het bevorderen van gezond en veilig werken;
- het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
- het in overleg met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
- het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder ook het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
- het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
- het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

De adviseur kan u onder andere ondersteunen bij:
- het opstellen van een diagnose of advies;
- het implementeren van een plan van aanpak.

Wanneer uw organisatie bezig is met verandering en u hiervoor tijd wilt maken dan is deze subsidie wellicht iets voor u. Voor 2016 is de te verstrekken subsidie minimaal € 6.000 en maximaal € 10.000. De subsidie is 50% van de totale kosten voor het inhuren van een externe adviseur. Het totale budget voor 2016 van € 13 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

De HRM specialisten van Bentacera kunnen u helpen uw plan te vertalen naar een praktische aanpak, aanvraag en uitvoering. De aanvraagtermijn loopt van 14 november tot en met 25 november 2016. Omdat het hier gaat om een op=op regeling is het belangrijk tijdig in actie te komen, zodat de aanvraag direct bij het openen van de subsidieregeling kan worden ingediend. Wij adviseren u om uiterlijk 1 november de definitieve aanvraag gereed te hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van afdeling P&S of met Marian van Vliet (088-3210722) of Cobi Osinga (088-3210705) van ons kantoor.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?