De staat helpt ondernemers

Geüpdatet op 13-6-2016 12:00:37

U denkt nu wellicht: “Ik ben ondernemer en mij helpt de staat echt niet!”. De overheid bedenkt diverse wetten en regels die inderdaad niet altijd helpend zijn voor ondernemend Nederland. Wetten en regels zijn wel nodig om onze rechtsstaat in stand te houden, dat begrijpt iedereen. Waarom dan toch: de Staat helpt ondernemers…!? Vanuit de staat zijn er ook regels/regelingen die u als ondernemer kunnen helpen, bijvoorbeeld op financieringsvlak. De overheid is echter geen bank en zal dat ook niet worden. Wel biedt ze faciliteiten voor banken en investeerders om financieringen rond te krijgen. De bekendste en meest gebruikte vorm is het borgstellingskrediet voor het MKB (ook partijen als kredietunies kunnen hier gebruik van maken). Met behulp van een borgstellingskrediet zal een financier eerder geneigd zijn om te financieren en niet minder belangrijk, tegen betere voorwaarden!

Naast het bekende borgstellingskrediet zijn er diverse andere mogelijkheden zoals de Seed Capital regeling. Deze regeling geeft starters in de (door) ontwikkeling van technische innovaties meer mogelijkheden voor een financiering. Ook zijn er mogelijkheden voor start-ups via de “vroegefasefinanciering”. Voor bedrijven die internationaal actief worden, zijn er regelingen en diverse business desks in grote steden welke gefinancierd worden vanuit de overheid. Deze business desks zijn opgesteld om Nederlandse ondernemingen wegwijs te maken in de plaatselijke wet- en regelgeving en cultuur. Naast bovengenoemde regelingen zijn er meer, onder andere: Dutch Good Growth Fund, Groei Faciliteit, GO Faciliteit, Garantstelling Landbouw, Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering, Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen en Regeling Groenprojecten. 

Lokaal zijn er vanuit de Provincie Friesland ook diverse initiatieven om ondernemers te helpen met de bedrijfsvoering. Zo is er het: Doefonds Fryslan - dit fonds verstrekt financieringen aan innovatieve ondernemers in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelen kapitaal en het: Funs Skjinne Fryske Enerzjy - dit fonds verstrekt leningen, garanties en of aandelenkapitaal voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Kortom, de Staat helpt ondernemers! Uiteraard bent en blijft u de ondernemer die goede plannen mag maken om de continuïteit en groei van uw bedrijf te waarborgen. Wij helpen u graag om uw plannen concreet te maken en de financiering zo optimaal mogelijk te regelen zodat u zich kunt bezighouden met de primaire bedrijfsvoering.

Wilt u meer informatie over uw (financierings-) mogelijkheden? Neem contact met ons op via 088 321 08 22 of 06 309 27 609

Over de auteur:

Nathan Lootsma is op 1 januari 2016 begonnen als Specialist Financieringen bij Bentacera na 17 jaar bij banken (ING en Rabobank) te hebben gewerkt in diverse functies in het zakelijke segment.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256