Betalingsregeling na verzoek uitstel van betaling

Gepubliceerd op 26-6-2020 13:33:01

Als je bijzonder uitstel van betaling van je belastingaanslagen hebt ontvangen, zal de verschuldigde belasting uiteindelijk toch verschuldigd zijn. Het verleende bijzondere uitstel van betaling is tijdelijk. De belastingdienst trekt het uitstel in zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de beperkingen opheft voor jouw branche. Intrekking is voor 1 oktober 2020 in ieder geval niet aan de orde. Dit klinkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 1 oktober.

In de eerdere nieuwsbrieven hebben wij geschreven over het verlengen van het uitstel van betaling. Dit blijft mogelijk, maar vroeg of laat zal de verschuldigde belasting alsnog betaald moeten worden. Het terugbetalen van de oude belastingaanslagen moet dan naast de lopende verplichtingen. Het is mogelijk een passende betalingsregeling te sluiten. Over de invulling van de betalingsregeling wordt op dit moment nagedacht bij de belastingdienst.

Het kabinet heeft aangegeven dat bij de betalingsregeling de volgende uitgangspunten gelden:

  • De betalingsregeling moet zodanig worden vormgeven dat het realistisch is dat je als ondernemer de openstaande belastingschulden daadwerkelijk kunt betalen binnen de gestelde termijn. Het doel van het uitstel van betaling is ondernemers overeind te houden. Bovendien zijn de belastingopbrengsten ook niet gebaat bij faillissementen van ondernemers.
  • De betalingsregeling moet passend zijn bij jouw situatie. De verscheidenheid tussen ondernemers is groot en het kabinet wil daar rekening mee houden.
  • De betalingsregeling moet uitvoerbaar zijn door de Belastingdienst.

Het lijkt erop dat er een betalingsregeling per sector komt, om te kunnen bewerkstelligen dat ook ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren een realistische betalingsregeling kunnen krijgen. Zodra de invulling duidelijk wordt, kun je dat lezen in onze nieuwsbrief.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?