Artikel Leeuwarder Courant van 15 januari 2015

Geüpdatet op 20-1-2015 14:49:00

Ze kijken naar de cijfers, van u, van ons. Ze weten wat er speelt bij heel veel bedrijven, maar hoe kijken adviseurs en accountants naar de wereld en zichzelf? ‘Wij maken tijd’ heb ik gelezen op de site van Bentacera. Jan de Jong en Gooitzen Boonstra deden het en namen me mee.


Kop

Wij zijn als eigenaren van het bedrijf zelf ondernemer, we begrijpen wat mensen drijft en waar ze tegenaan lopen en tegelijk kan het verrassend zijn. Soms is dat heel banaal, dan redeneer je vanuit de cijfers en komt de ondernemer met een hele ontnuchterende, alledaagse opmerking. Ja, die kan gewoon een stuk overslaan en zeggen wat hij vindt. Niet ingewikkeld. Ondernemers zijn vaak nuchter, die weten gewoon heel goed wat ze willen en wat belangrijk voor ze is. En dat houdt ons bij de les.“

Tijd maken

De een is sinds kort de man die dagelijks leiding geeft aan het bedrijf, de ander zit iedere dag met z’n hoofd en hart in de zaken van Friese ondernemers. Gooitzen Boonstra en Jan de Jong, accountants. Wat betekent tijd maken? Waar gaan we heen in 2015? “We worden steeds meer de spil van de logistieke informatievoorziening” zegt Jan de Jong “en we proberen de administratieve lastendruk voor ondernemers te verlagen. Door een betere dienstverlening, door automatisering zo in te richten dat ze ook echt de idee hebben dat die druk minder wordt. Door ons online portal kunnen ondernemers makkelijker en sneller hun cijfers een plaats geven, alles bij elkaar en meer inzicht krijgen. Overzicht geven maakt tijd, geeft ruimte aan wat een ondernemer wil: ondernemen.”

Het fusiebedrijf heeft de afgelopen jaren tijd genomen voor zichzelf. “Als je betere dienstverlening wilt, als je beter wilt worden, als wij willen begrijpen wat de wereld vandaag vraagt van onze klanten, en wij verbinding willen aangaan met onze klanten, dan moeten wij eerst leren begrijpen wat dat betekent. Dat heeft wat gevergd van onszelf hoor, anders leren kijken. ”Wat betekent dat concreet; wat hebben adviseurs en accountants moeten leren en kunnen ze verbinden?"

Quote 1

Klankbord

Luisteren, empathie, begrijpen wat de klant zegt, waarom hij iets zegt en wat hij bedoelt. Wie denkt de adviseur wel niet wie hij is? Beschikt een accountant over empathie? “Dat is inderdaad een teer punt”, glimlacht De Jong. “Empathie, begrip hebben voor, het zijn niet de meest natuurlijke begrippen voor ons, ja, ik denk dat we op dat vlak nog kunnen leren.” Boonstra en De Jong komen met voorbeelden, benoemen kwesties. Ze zien en lezen veel, kijken in de keukens van bedrijven en zien waar een bedrijf staat en vooral dat ondernemers een klankbord willen hebben, wil weten dat ‘zijn’ accountant begrijpt wat voor hem belangrijk is. Dat je nu dichter bij elkaar staat misschien wel dan een tijd geleden, toen bomen in de hemel groeiden en er van alles leek te kunnen.

Eerlijkheid

Het schuurt nu eerder, er is ook pijn. “Het vergt steeds meer ondernemerschap om te kunnen blijven bestaan. Je moet als adviseur van een ondernemer durven zeggen dat verandering het centrale thema is. En wij moeten als organisatie juist waken dat we die empathische kant niet vergeten, dat we dichterbij onze klant zitten en dat van ons iets anders wordt gevraagd. Eerlijkheid is een sleutelwoord; wij moeten vanuit de kennis en wetgeving zaken bespreekbaar maken en inzicht geven; de ondernemer en wij moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Als de adviseur niet eerlijk is, ben je als adviseur niets waard.” Boonstra draagt de verbindende kant aan. “We hebben de laatste tijd verschillende kennissessies gehouden met ondernemers, we brengen ze bij elkaar, laten sprekers onderwerpen aandragen; dan zie je ook dat bij ondernemers behoefte is om samen te sparren, te praten over wat hem bezighoudt, hoe doe jij iets, wat doe ik?” Leren jullie daar van? “Het geeft aan dat ondernemen alleen en uiteindelijk om mensen gaat. Dat intermenselijke, dat is prachtig omte zien, niet de cijfers, maar de mensen. Het is voor ons een kunst om buiten de ratio te blijven; wij hebben de neiging naar het papier te kijken, terwijl het juist goed is te kijken naar de weg er naar toe. De manier waarop onze klanten hun dagelijkse ding doen, hun producten maken, mensen aansturen, reacties die ze uitlokken, reacties die ze geven. En het leukst is misschien wel daarover sparren met klanten.”

Quote 2

Sneller schakelen

Boonstra mist dat wel een beetje sinds hij namens de vennoten het bedrijf is gaan aansturen. “Gelukkig heb ik die gesprekken ook nog hoor, maar wel minder. Het is het mooie van het vak, telkens het gesprek weer op te pakken. Je merkt direct als je de verbinding met je klant niet hebt, dan kun je dat gesprek niet kunt voeren.”

“Jongeren”, vult De Jong aan “jongeren zijn daar makkelijker in, die switchen makkelijker tussen verschillende onderwerpen, pakken sneller automatisering op, die zijn sneller schakelen gewend. En ze zijn meer gewend om te schakelen tussen even sparren en dan weer wat anders doen, het is mooi om te zien. Ze vragen sneller dan andere generaties om advies op basis van de informatie die jij ze hebt gegeven.”

“Wie is mijn klant” zeggen ze als typering van de weg die ze zelf ook moesten afleggen. “Dat is wat we veel meer dan vroeger onszelf afvragen. Wie is onze klant en wat wil hij? Is dat wat de lijn naar 2015 en verder bepaalt? In samenwerken en in productiebedrijven, daar ligt een mooie toekomst zo hoor ik aan de ronde tafel. “We moeten vaker en meer met elkaar samenwerken, problemen benoemen en oplossen. En daar zijn we goed in hier in Friesland, die drive, de trots dat we dat kunnen, dat is wat bindt; en dat zie je zeker ook bij veel productiebedrijven.”

Kwaliteit is toekomst

“Kwaliteit, service, een goed product, in de productie wordt gewoon hard gewerkt en er worden mooie en goede producten gemaakt. Dat onderscheid is van groot belang. In de detailhandel ze je dat ook, die hebben het deels niet makkelijk met alle online winkels, maar juist in de servicegerichtheid, in de kwaliteit van dienstverlening, zit toekomst. En soms moet je onderweg de voorwaarden bijstellen, dat is wat wij kunnen doen. Het is voor ons soms makkelijker om namens een klant over huurverlaging of andere inkoopvoorwaarden te gaan praten dan hij het zelf doet, niet iedereen kan dat. Dat is waar je samen verder mee komt: wie is mijn klant en wat kan ik voor hem doen?“

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?