Afbouw bijzonder uitstel van betaling

Geüpdatet op 4-9-2020 15:41:30

Sinds maart 2020 kun je als ondernemer gebruikmaken van de tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze regeling wordt binnenkort afgebouwd.

Je kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor je belastingschulden. In eerste instantie wordt het uitstel zonder nadere voorwaarden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Als je eerder uitstel hebt aangevraagd en het uitstel verlopen is of binnenkort verloopt, kun je nog tot 1 oktober 2020 verzoeken om verlenging van het uitstel.

Afbouw van de regeling bijzonder uitstel van betaling
De afbouw van de uitstelregeling heeft twee hoofdzaken:

1. Hervatten lopende betalingsverplichtingen
Uiterlijk met ingang van 1 januari 2021 moeten alle ondernemers de nieuw opkomende betalingsverplichtingen tijdig voldoen. Dit betekent dat de verschuldigde belasting over de tijdvakken vierde kwartaal 2020 en december 2020 uiterlijk 31 januari 2021 moeten zijn voldaan. Als het uitstel al eerder afloopt en je geen verlenging hebt aangevraagd, moet je vanaf die eerdere datum voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen.

2. Aflossen opgebouwde belastingschuld
Vanaf 1 januari 2021 hebben alle ondernemers de gelegenheid om de bestaande belastingschuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. Hierbij wordt geen zekerheid gevraagd en tijdens de aflossingsregeling worden belastingteruggaven niet verrekend met de openstaande belastingschuld.

Als je als ondernemer niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling houdt - het nakomen van de nieuw opgekomen verplichtingen en de periodieke termijnen - dan kan de invordering worden gestart.

Voor ondernemers waarbij het niet lukt om de opgebouwde belastingschuld in 24 maanden af te lossen, bestaat de mogelijkheid van een maatwerkoplossing. Deze oplossing wordt gebaseerd op het bestaande beleid. Dat houdt in dat:

  • Een derde deskundige moet verklaren dat er sprake is van werkelijk bestaande betalingsproblemen, dat deze van tijdelijke aard zijn, dat deze vóór een bepaald tijdstip worden opgelost en dat er sprake is van een levensvatbare onderneming.
  • De Belastingdienst nadere voorwaarden kan stellen en zoveel mogelijk zekerheid vraagt voor de voldoening van de schuld.

Belasting- en invorderingsrente
Invorderingsrente is verschuldigd over openstaande belastingschulden die niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan. Belastingrente wordt in rekening gebracht als een aanslag later wordt vastgesteld doordat er uitstel van het doen van aangifte is verleend.

Het tarief van zowel de belasting- als de invorderingsrente is tijdens de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 op 0,01% staan. De belastingrente wordt met ingang van 1 oktober 2020 op 4% gesteld. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Betalingsverzuimboetes
De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dit betekent dat als je de verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting niet tijdig voldoet, de belastingdienst weer een boete oplegt.

Communicatie door Belastingdienst
De Belastingdienst stuurt meerdere brieven om je als ondernemer te informeren:

Binnenkort
Heb je gebruik gemaakt van de regeling bijzonder uitstel van betaling, dan ontvang je binnenkort een brief van de belastingdienst met algemene informatie over de hoofdlijnen van de afbouw van de uitstelregeling.

December 2020
In december krijg je een gedetailleerde brief met informatie over de betalingsregeling voor de opgebouwde, nog openstaande schuld, waarvan de eerste termijn eind januari 2021 vervalt.

Maart 2021
In maart 2021 ontvang je een actueel overzicht van de opgebouwde schuld, inclusief de resterende betalingstermijnen en de (eventueel aangepaste) bijbehorende bedragen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?