Aanvragen continuïteitsbijdrage zorgsector mogelijk van 15 mei aanstaande

Geüpdatet op 7-5-2020 09:51:58

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 4 mei jl. bekend gemaakt dat vanaf 15 mei aanstaande door zorgaanbieders een aanvraag kan worden gedaan voor de continuïteitsbijdrageregeling.

Wie kan aanvragen?
Zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen euro komen in aanmerking voor deze bijdrage. De bijdrage ziet op zorgverlening die valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering.

Over welke periode?
De bijdrage wordt verstrekt voor de periode vanaf 1 maart t/m 30 juni 2020.

Hoe hoog is de bijdrage?
Deze wordt berekend op basis van 55 tot 87% van de omzet over 2018 of 2019.
Daadwerkelijk geleverde zorg in de periode waarover de bijdrage wordt verstrekt, wordt op de bijdrage in mindering gebracht.
Uiteraard worden reeds verstrekte voorschotten ook in mindering gebracht op de bijdrage.

Voor een gedetailleerd overzicht: zie de website van Zorgverzekeraars Nederland, klik hier.

Terugbetalingsregeling?
De inhaalvraag die ontstaat na de periode waarover de bijdrage wordt verstrekt, wordt volgens een staffel vergoed. Deze staffel heeft tot gevolg dat op deze declaraties een korting wordt toegepast variërend van 36 tot 56%. In de link naar het hiervoor genoemde overzicht staan eveneens deze percentages per categorie zorgdienstverlener genoemd.

Waar aanvragen?
Via het inkoopportaal van VECOZO

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256