Aanvraag NOW is ingediend, wat is nu het vervolg?

Geüpdatet op 24-4-2020 17:02:38

De aanvraag NOW is ingediend door u of uw adviseur. Tot nu toe is het UWV heel snel met het uitbetalen van het eerste voorschot. Vaak al na enkele dagen staat het geld op uw bankrekening.

En dan is de vraag: hoe ziet het vervolg er uit? Daarover de volgende aandachtspunten.

Beslissing van het UWV

Je ontvangt naar aanleiding van de aanvraag de beslissing van het UWV per post. Het is verstandig om deze te vergelijken met de gegevens van de aanvraag. Als uw adviseur de aanvraag voor je heeft ingediend, wil je dit besluit dan direct naar hem sturen? Dan kan hij deze controleren en ook de termijnen voor het indienen van de afrekening voor je bewaken.

In de brief staat aangegeven dat bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie, de eindafrekening, een accountantsverklaring wordt gevraagd. Het is echter nog niet bekend vanaf welk subsidiebedrag deze verklaring is vereist. Hierover wordt nog in deze maand duidelijkheid gegeven door het UWV.

Loonkosten maart t/m mei (wil je hier gebruik van maken, dan horen we dat graag voor 1 mei)

Het voorschot wordt gebaseerd op het SV-loon van januari van dit jaar. Als blijkt dat het werkelijke SV-loon in de maanden maart t/m mei lager is dan het SV-loon over januari, wordt de loonkostensubsidie gekort met 90% van het verschil. Het is dus van belang om de ontwikkeling van de loonsom in deze maanden goed in de gaten te houden. Wellicht zijn er mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om het SV-loon aan te vullen, wanneer een tekort dreigt. Overleg met jouw adviseur over de mogelijkheden.

Als wij de salarisadministratie voor je verzorgen, kunnen wij je periodiek op de hoogte houden van de ontwikkeling in het SV-loon gedurende de genoemde maanden. Op deze wijze kun je wellicht vervelende verrassingen achteraf voorkomen en/of voorbereid zijn op het moeten terugbetalen van een deel van het voorschot.

Verzoek tot (definitieve) vaststelling van de subsidie

Na afloop van het tijdvak, waarover de omzetdaling wordt gemeten, dient binnen 24 weken een verzoek te worden gedaan tot vaststelling van de subsidie. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er dan opnieuw een NOW aanvraag gedaan.

Het is nog niet bekend of dan een percentage wordt gevraagd van de werkelijke omzetdaling of dat ook feitelijke omzetbedragen moeten worden opgegeven. Met het verzoek tot vaststelling van de subsidie zal vanaf een bepaalde subsidieomvang een accountantsverklaring moeten worden ingediend.

Definitieve beslissing door het UWV

Het UWV heeft 52 weken de tijd om op het verzoek tot vaststelling van de subsidie te beslissen. Als je de beslissing van het UWV ontvangt, is het ook nu weer raadzaam om deze te controleren. Ook jouw adviseur, als die het vaststellingsverzoek voor je heeft ingediend, wil graag het besluit van het UWV van je ontvangen.

Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de aanvraag, dan heb je 6 weken na de datum van de brief van het UWV de tijd om bezwaar te maken.

Ook als je zelf de aanvraag NOW hebt ingediend kunnen we je helpen bij het vervolgtraject.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256