Aanpassing NOW regeling voor concerns

Gepubliceerd op 24-4-2020 08:20:56

Naar aanleiding van de ingediende moties en toezeggingen die vervolgens door het Kabinet zijn gedaan, is op 22 april jl. bekend gemaakt dat de concernregeling binnen de NOW wordt aangepast.

Om voor de huidige NOW regeling in aanmerking te komen, moet een concern in haar geheel tenminste 20% omzetverlies lijden. Een individuele werkmaatschappij die haar omzet met tenminste 20% ziet dalen, kan geen aanspraak maken op de NOW regeling als de groep waartoe zij behoort in haar geheel niet aan deze omzetdaling voldoet. Vooral met het oog op individuele werkmaatschappijen, die autonoom aan het economisch verkeer deelnemen, is dit een knellende bepaling.

Het wordt mogelijk voor individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij zelf. Om ongewenst gebruik van deze versoepeling van de regeling te voorkomen, worden er aanvullende eisen gesteld aan dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging. Daarnaast worden aanvullende accountantscontroles vereist.

De voorwaarden van deze aanvullende regeling op een rij:

 • De hoofdregeling blijft van toepassing. Dat houdt in dat wanneer de omzet van het hele concern tenminste 20% daalt, de hele groep kwalificeert voor de loonkostensubsidie.
 • Individuele werkmaatschappijen kunnen alleen NOW aanvragen bij een omzetdaling van 20% of meer, indien het concern als geheel niet kwalificeert.
 • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • Concerns, waarvan de aanvragende werkmaatschappij deel uit maakt, verklaren over 2020 geen dividenden of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen, tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
 • Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud, indien zij 20 werknemers of meer in dienst hebben. Bij minder dan 20 medewerkers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Er is geen personeels-BV binnen het concern. Een werkmaatschappij kan dus alleen zijn omzetdaling rapporteren voor de loonheffingennummers van de werkmaatschappij zelf. Accountants moeten hier onderzoek naar doen.

Tevens zijn er nog enkele controlewaarborgen:

 • Andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren, die ten koste gaan van de werkmaatschappij die subsidie aanvraagt.
 • Bij activiteiten van werknemers van een werkmaatschappij voor een ander onderdeel in het concern, dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • Het transfer pricing systeem, zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening, is leidend voor de meetperiode en mag niet worden aangepast.
 • Mutatie voorraden en gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Bovenstaande wijziging van de NOW regeling (de artikelen in het Besluit) zal in de komende week worden gepubliceerd. Vanaf de datum van inwerkingtreding kunnen aanvragers op grond hiervan een aanvraag indienen.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256