Drie belangrijke situaties bij beoordelen definitieve vaststelling NOW 1.0 subsidie

Gepubliceerd op 9-10-2020 14:46:20

Het is belangrijk de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 subsidie goed te beoordelen.
Wij gaan hieronder in op 3 belangrijke situaties.

Wat als een werkgever niet aan de voorwaarden van de NOW-regeling voldoet?
Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld de omzetdaling minder dan 20% bedraagt. Dan dient er wel een vaststellingsverzoek te worden ingediend, maar hoeft deze niet gepaard te gaan met een accountantsverklaring of derdenverklaring.

Wat als subsidie dient te worden terugbetaald?
In dat geval stuurt het UWV bericht dat het teveel ontvangen deel van het voorschot dient te worden terugbetaald. Hiervoor geldt een reguliere betalingstermijn van 6 weken.

Mocht dit bij de werkgever tot financiële problemen leiden, dan zal het UWV verzoeken om een betalingsregeling welwillend behandelen en aanbieden het bedrag in 12 maandelijkse termijnen terug te betalen. Als dit ook tot problemen leidt, kan door de werkgever contact worden opgenomen met het UWV om een passend en haalbaar terugbetalingsschema op te stellen.

Aandachtspunten bij het beoordelen van de definitieve vaststelling door het UWV
Wij hebben uiteraard nog geen ervaring met het beoordelen van de definitieve vaststellingen. Bij de beoordeling van de voorschotbeschikkingen hebben wij al wel enkele aandachtspunten ontdekt:

  • De correcte wijze van het uitfilteren van vakantietoeslag, met name in de gevallen waarin maandelijks vakantiegeld wordt uitbetaald.
  • Het omrekenen van een 4 wekenverloning naar maandverloning.
  • Het uitfilteren van incidentele loonbestanddelen, zoals dertiende maand.

Het UWV heeft overigens ook zelf aangegeven dat de vaststelling van de loonsom bij de voorschotbeschikkingen niet altijd op de juiste wijze kon plaatsvinden, maar geeft nu aan dat zij daar voor de definitieve vaststelling beter voor is uitgerust.

Enkele punten kunnen nog steeds discussies opleveren. Met name een punt van technische aard is de toerekening van het werknemersdeel pensioenpremie aan vakantietoeslag. Als dit namelijk niet op correcte wijze gebeurt, wordt door het UWV een te lage loonsom-SV vastgesteld.

Het is dus zaak om de definitieve vaststelling van de subsidie goed te beoordelen!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?