MKB Wurkpleats Leiderschapsprogramma ‘meester in ondernemend leiderschap’ (start voorjaar 2019)

- Hoe krijg ik mijn mensen meer ondernemend en bevlogen?
- Hoe kan ik mijn mensen beter ontwikkelen in het belang van mijn bedrijf?
- Hoe maak ik de stap van werken in mijn bedrijf naar werken aan mijn bedrijf?
- Hoe onderneem en leef ik met meer focus, plezier, balans, ontspanning en daadkracht?
- Hoe behaal ik makkelijker mijn persoonlijke en zakelijke doelen?
- Hoe zorg ik dat we in ons bedrijf nog beter samenwerken?

Honderden ondernemers en leiders hebben de afgelopen jaren onze sessies en trainingen bezocht, en velen stelden een of meerdere van de bovenstaande vragen. Daarom hebben wij besloten om met een team van specialisten een leiderschapstraining te ontwikkelen voor ondernemers, directeuren en leiders.

 

Waar gaat het over?
Alles begint bij jezelf. Jij bent de sleutel tot je succes – individueel maar ook binnen je team en bedrijf. Dat gegeven is het vertrekpunt van deze leiderschapstraining. Leiderschap moet je hier zien als ‘persoonlijk’ leiderschap, als jezelf meester worden. Bewustwording van jouw eigen do’s en don’ts is stap 1. De training helpt je te zien welke onderhuidse patronen en overtuigingen jou persoonlijk beperken of blokkeren. Wat bij jou welk gedrag triggert. Ook in positieve zin: wat je hart sneller doet kloppen, waar je persoonlijke kracht en je passie liggen, wat jou succesvol maakt. Door jezelf beter te gaan begrijpen ga je ook de ander beter begrijpen. Hiermee ben je nog beter in staat om jouw mensen in je bedrijf te leiden en ontwikkelen.

In de training leer je de KATA- methodiek van Toyota toepassen. Wat Toyota’s Lean is voor processen, dat is Toyota's KATA voor de mens. Het is een wetenschappelijk bewezen filosofie en methodiek voor het continue verbeteren van mensen en daarmee de teams en organisaties waarin ze functioneren. Middels eenvoudige, krachtige routines stelt KATA mensen in staat om zichzelf en anderen kort-cyclisch continue kunnen beoordelen, opleiden en ontwikkelen. Deze KATA-routines kun je zien als ‘de motor’ van het proces, de overige aangeboden methodieken in het traject vormen ‘de brandstof’ om duurzaam voorwaarts te gaan. Telkens worden de diverse methodieken eerst op persoonlijk niveau eigen gemaakt. Daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar andere individuen, teams en de organisatie.

Vertrekpunten training
· Organisatiesucces wordt bepaald door de combinatie van goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Er is een onlosmakelijke samenhang tussen de persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen in het bedrijf, de ontwikkeling van de organisatie waarin mensen functioneren, en de manier waarop deze mensen samenwerken.
· Door als eindverantwoordelijke eerst te leren hoe je jezelf kunt beoordelen, opleiden en ontwikkelen is het mogelijk om deze beweging ook bij andere mensen op gang te brengen.
· Lead by example; maak zelf eerst de stappen die je van anderen verlangt.
· In groepstraining met elkaar en van elkaar leren versnelt en versterkt je ontwikkeling.
· Belangrijke waarden in het de gehele aanpak: praktisch, concreet, diepgang, impact.

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor ondernemende mensen. Directeuren, leiders en ondernemers die met elkaar en van elkaar willen leren. Mensen die hebben ontdekt dat de drie ontwikkelsporen van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Praktische info

De training bestaat uit 2 losse delen en vindt plaats in een groep van 12-20 personen. Deel 1 betreft ‘de basis’ en vindt plaats in het voorjaar 2019. In het najaar 2019 vindt deel 2 ‘de verdieping’ plaats.

Om deel te nemen aan de training meld je je aan voor deel 1. Je kan je ook direct aanmelden voor deel 2, maar dat kan ook later (op basis van jouw behoefte aan de verdiepingsdagen). Deel 1 is een vereiste om deel 2 te kunnen volgen.

De training wordt gefaciliteerd door Bentacera in onze MKB Wurkpleats en verzorgd door twee deskundige trainers. Deelnemers coachen elkaar daarnaast onderling middels een buddy-traject. Het gehele traject wordt door iedere deelnemer vastgelegd met behulp van een persoonlijk KATA-ontwikkelbord. Je leert de KATA-methodiek en het bijbehorende ontwikkelbord daarmee ook toepassen voor werknemers binnen je organisatie.

Trainingsdata en tijden in het voorjaar 2019

Deel 1 (de basis)
1e blok 5 en 6 maart
2e blok 9 en 10 april
3e blok 14 en 15 mei
4e blok 11 en 12 juni
Deel 2 (de verdieping)
1e blok 9 en 10 september
2e blok 8 en 9 oktober

Investering:
Naast jouw tijd en aandacht, bedraagt de investering:
Deel 1: € 4.000 (excl. btw)
Deel 2: € 1.150 (excl. btw)

Dit bedrag is inclusief trainingsmaterialen en arrangementskosten (zaalhuur, uitgebreide lunches, onbeperkt koffie/thee/water) en je ontvangt voorafgaand aan de training gratis het luisterboek “Op weg naar de betere versie van jezelf”!

Informatie:
Als je meer wilt weten of vragen hebt, neem dan contact op met Hans Heres (06 - 54 95 37 47) of Peter Scherjon (06 – 54 72 42 09).
 

Inschrijven kan tot maandag 4 maart 2019

Schrijf je hier in

Locatie
de Pollepleats
De Kat 20
8616 LB Westhem

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?