Wetgeving

Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid van een werknemer dienen de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd te worden.

Deze wet kent een aantal verplichte acties voor de werkgever en zijn zieke werknemer vanaf de 1e ziektedag, en stuurt aan op een actieve houding in het re-integratietraject met als doel de zieke werknemer zo snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Het loon van de zieke werknemer wordt door betaald wanneer deze een arbeidscontract heeft bij een werkgever.

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en de bewaking van het re-integratietraject. Het UWV bepaalt of het verzuimdossier in orde is en dat alle verplichte acties op de juiste manier zijn opgevolgd. Wanneer blijkt dat het UWV vindt dat het verzuimdossier niet op orde is en de verplichte acties niet juist zijn uitgevoerd, kan er een loonsanctie door het UWV opgelegd worden. Verplichte acties in WVP:

Wetgeving ziekteverzuim

De verzuimspecialisten van Bentacera bewaken de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast informeren wij onze klanten ten aanzien van belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving t.a.v. ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld de recente wijzigingen in de huidige Wet Werk en Zekerheid.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?