Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Als ondernemer loop je risico’s; dat weet jij als geen ander. Maar ken je alle risico’s? Heb jij een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak en zo ja, is deze wel up-to-date?

Wat is de RI&E en waarom is deze zo belangrijk?

De RI&E betreft de basis van het arbobeleid met als doel gezondheidsklachten, ongevallen en mogelijk verzuim te voorkomen.

Als werkgever ben je verplicht om een arbobeleid te hebben. Elk bedrijf met personeel moet door een Arbodienst of Arbeidsdeskundige laten inventariseren of én hoe het werk risico’s oplevert voor de medewerkers en dient dit schriftelijk vast te leggen. De Inspectie SZW controleert hier ook op, daarnaast zien we dat steeds meer verzekeraars een RI&E verplichten.

Heb je (nog) geen RI&E of plan van aanpak? Dan kan dit je veel geld kosten. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak is sinds juli 2019 direct beboetbaar. De normbedragen voor boetes zijn maximaal respectievelijk €4.500,- voor het ontbreken van een RI&E en €3.000,- voor het ontbreken van een plan van aanpak. Het aantal medewerkers dat je in dienst hebt bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Een RI&E bestaat uit twee onderdelen

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie bestaat uit een lijst met alle arbeidsrisico’s in jouw bedrijf én een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Met die twee onderdelen kun je de risico’s voor jouw personeel en bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E en corona

Ook de maatregelen die je als werkgever hebt genomen om besmettingen van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen zijn van belang om in de RI&E op te nemen. Denk hierbij aan:

 • Is de werkplek corona-proof ingericht?
 • Zijn er afspraken gemaakt over het ontvangen van bezoekers/klanten?
 • Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van de voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen?
 • Is het onderwerp corona toegevoegd aan het BHV-plan?

Maar ook nieuwe risico’s, die voortkomen uit de maatregelen omtrent corona, moeten worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuiswerken. Het is daarom belangrijk om jaarlijks te (laten) inventariseren of er een update nodig is.

De RI&E via Bentacera

Onze specialisten helpen je graag met de uitvoering van de RI&E welke uit de volgende stappen bestaat:

 • gesprek met de Arbo-verantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
 • gesprekken met medewerkers;
 • rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
 • rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven.

Meer weten?

Heb je vragen óf wil je meer weten over het opstellen van de RI&E, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op via 088-32100700 of door middel van onderstaand contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?