Verzuimbegeleiding

Waarom is verzuimbegeleiding belangrijk?

Verzuimbegeleiding is belangrijk om de verzuimduur te verkorten en zo geld te besparen op verzuimkosten. Wanneer een werknemer zich ziek meldt is het belangrijk dat er meteen adequaat gehandeld wordt. Voor de werkgever wordt het dan duidelijk of hij te maken heeft met kort verzuim, middellang verzuim of langdurig verzuim. Zodra duidelijk is om welk traject het gaat, kan de werkgever daar snel op inspelen en via de casemanager de juiste specialisten inzetten. Zo houdt de werkgever grip op het verzuim en zal hij geld besparen op de verzuimkosten.

Welke zaken vallen onder verzuimbegeleiding?

Vanaf het moment dat de werknemer zich heeft ziek gemeld en de werkgever de ziekmelding heeft geaccepteerd, hebben de zieke werknemer en zijn werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft een wachttijd van 2 jaar en kent diverse verplichtingen. Door het inzetten van de juiste verzuimbegeleiding worden de zieke werknemer en werkgever begeleid tijdens deze wachttijd. Er zal een casemanager aangesteld worden. Deze casemanager begeleidt en ondersteunt de zieke werknemer en zijn werkgever en zal tijdig de juiste interventies inzetten die nodig zijn voor adequaat advies om de werknemer zo snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces en om een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Bentacera verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding door Bentacera begint vanaf dag 1 wanneer de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de werkgever. De casemanager van Bentacera gaat in overleg met de werkgever en stemt af wat de wijze zal zijn waarop de begeleiding zal worden uitgevoerd. Er wordt een verzuimdossier aangemaakt, in een verzuimapplicatie, door de casemanager. De casemanager zal de verplichte acties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bewaken en zal de werkgever tijdig informeren over de uitvoering van deze acties. De casemanager van Bentacera heeft een providerboog met daarin specialisten. Het kan zijn dat de casemanager een coachingstraject opstart richting de werknemer inzake houding en gedrag, of een andere specialist inzet, zoals een bedrijfsarts, die advies geeft inzake de beperkingen en de mogelijkheden.

Waarom verzuimbegeleiding bij Bentacera?

De voordelen van het onderbrengen van verzuimbegeleiding bij Bentacera is dat de casemanagers direct actie ondernemen vanaf de 1e ziektedag. Zij zorgen er voor dat de werkgever grip krijgt en houdt op zijn verzuim om zo hoge verzuimkosten te voorkomen. Wanneer de werkgever ook de salarisadministratie bij Bentacera Personeel & Salaris heeft ondergebracht ontstaat er 1 loket waar de werkgever terecht kan voor de salarisadministratie, personeelsadvies en verzuimbegeleiding en advisering t.a.v. wijzigingen in de wet- en regelgeving zoals bijv. in de Wet Werk en Zekerheid en wetgeving rondom ziekteverzuim.

Onze specialisten op het gebied van verzuimbegeleiding:

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Register Casemanager Verzuim (RCCM)

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Casemanager Regie op Verzuim (CROV)

Marieke Scheffer

Marieke Scheffer

Casemanager Regie op Verzuim (CROV)

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?