Loonbelasting & sociale verzekeringen

De afdracht van loonheffingen is een complex geheel. Een onderdeel daarvan is de vraag of überhaupt loonheffingen afgedragen moeten worden. De scheidslijn tussen een zelfstandige opdrachtnemer (geen loonheffingen) en een dienstbetrekking (een werknemer over wiens vergoeding loonheffingen afgedragen dienen te worden) is immers niet altijd even helder. Met de invoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de eventuele toepassing van modelovereenkomsten zijn hierover des te meer vragen gerezen.

Indien vastgesteld is dat sprake is van inhoudingsplicht voor de loonheffingen komen er vervolgens allerlei interessante vragen op over de (on)mogelijkheden om vergoedingen onbelast te verstrekken, over de toepassing van de inmiddels definitief ingevoerde Werkkostenregeling (WKR).
 
Daarnaast speelt de afdracht van Sociale Verzekeringen (Werknemersverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) een rol. Voor personen die tevens (groot)aandeelhouder zijn van de onderneming waarin zij werken, is slechts onder omstandigheden sprake van een verplichte afdracht van premies sociale verzekeringen. Enerzijds kunnen naheffingen van niet-afgedragen premies over de afgelopen jaren flink in de papieren lopen, maar anderzijds is het erg zonde om onnodig sociale verzekeringspremies af te dragen. Wij kunnen je behulpzaam zijn bij het scheppen van duidelijkheid over de al dan niet verplichte premieafdracht.

Internationale setting. Tegenwoordig zien wij ook regelmatig grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen voorbijkomen. Hierin is de vraag of, en waar (in Nederland dan wel elders), loonheffingen en sociale premies afgedragen aan de orde. Gezien de ruime ervaring op internationaal gebied kunnen wij jou ook hierbij van dienst zijn.

Onze specialisten op het gebied van Loonbelasting & sociale verzekeringen:

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256