Arbo & Verzuim

Waarom is verzuimbegeleiding belangrijk?

Verzuimbegeleiding is belangrijk om de verzuimduur te verkorten en zo geld te besparen op verzuimkosten. Wanneer een werknemer zich ziek meldt is het belangrijk dat er meteen adequaat gehandeld wordt. Voor de werkgever wordt het dan duidelijk of hij te maken heeft met kort verzuim, middellang verzuim of langdurig verzuim. Zodra duidelijk is om welk traject het gaat, kan de werkgever daar snel op inspelen en via de casemanager de juiste specialisten inzetten. Zo houdt de werkgever grip op het verzuim en zal hij geld besparen op de verzuimkosten.

Welke zaken vallen onder Arbo & Verzuim?

Vanaf het moment dat de werknemer zich heeft ziek gemeld en de werkgever de ziekmelding heeft geaccepteerd, hebben de zieke werknemer en zijn werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft een wachttijd van 2 jaar en kent diverse verplichtingen. Door het inzetten van de juiste verzuimbegeleiding worden de zieke werknemer en werkgever begeleid tijdens deze wachttijd. Er zal een casemanager aangesteld worden. Deze casemanager begeleidt en ondersteunt de zieke werknemer en zijn werkgever en zal tijdig de juiste interventies inzetten die nodig zijn voor adequaat advies om de werknemer zo snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces en om een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen. Daarom is het noodzakelijk dat iedere werkgever ook een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op laat stellen. Deze RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht. Het voorkomt ziekte en daarmee ook financiële risico’s.

Iedere werkgever met personeel in dienst hoort een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. In het contract zijn de 5 kerntaken opgenomen:

Meer informatie Arbo & Verzuim voor werkgevers

Wanneer één van je medewerkers uitvalt door ziekte dan wil je natuurlijk weten aan welke rechten en plichten je moet voldoen. Via onderstaande button vind je meer informatie.

Meer informatie werkgevers

Meer informatie Arbo & Verzuim voor werknemers

Als jij door ziekte je werk niet kunt doen dan is het belangrijk dat jij samen met je werkgever actie onderneemt om weer terug te keren in je eigen functie. Wat hierbij belangrijk is vind je via onderstaande button.

Meer informatie werknemers

Arbo & Verzuimbegeleiding

Arbo & Verzuimbegeleiding door Bentacera begint vanaf dag 1 wanneer de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de werkgever. De casemanager van Bentacera gaat in overleg met de werkgever en stemt af wat de wijze zal zijn waarop de begeleiding zal worden uitgevoerd. Er wordt een verzuimdossier aangemaakt, in een verzuimapplicatie, door de casemanager. De casemanager verzuim zal de verplichte acties vanuit de Wet verbetering poortwachter bewaken en zal de werkgever tijdig informeren over de uitvoering van deze acties. De casemanager verzuim van Bentacera heeft een providerboog met daarin specialisten.

Waarom Arbo & Verzuim via Bentacera?

De voordelen van het onderbrengen van Arbo & Verzuim bij Bentacera is dat de casemanagers direct actie ondernemen vanaf de 1e ziektedag. Zij zorgen er voor dat de werkgever grip krijgt en houdt op zijn verzuim om zo hoge verzuimkosten te voorkomen. Wanneer de werkgever ook de salarisadministratie bij Bentacera Personeel & Salaris heeft ondergebracht ontstaat er 1 loket waar de werkgever terecht kan voor de salarisadministratie, HR-advies, Arbo & Verzuim en advisering t.a.v. wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier.

Onze specialisten op het gebied van arbo & verzuimbegeleiding:

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Marieke Scheffer

Marieke Scheffer

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Ylva Bruinsma

Ylva Bruinsma

Casemanager Verzuim en Scheidingsbemiddelaar

Downloads

Leaflet

Prijzen

Privacy Statement

Klachtenregeling Bentacera Arbo & Verzuim

Wij zijn lid van:

EVI_vignet_DEF_kleur
Logo_ISAE_3402_Type_II
Logo RSC RGB R-keurmerk kleur-01

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256