Trainingen

Wij verzorgen “in company” trainingen voor directie, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraden om hen voldoende praktische kennis te bieden om complexe vraagstukken over pensioenregelingen te kunnen beoordelen en doorgronden. Na afloop van de training is men in staat pensioenregelingen beter te begrijpen, te beoordelen en een opinie te vormen over de effecten van wijzigingen hierin. Voor deze training ontvangt iedere deelnemer een praktisch handboek / naslagwerk.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?