TELLER

De werkgever biedt met TELLER werknemers volledig inzicht in hun netto gezinsinkomen vanaf pensioendatum, maar ook na eerder overlijden of bij arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan zijn persoonlijk dashboard vullen met vaste lasten, zoals woonlasten, energiekosten, verzekeringen en andere voorzieningen. Hierdoor ontstaat een helder en volledig beeld van het daadwerkelijk te besteden inkomen en dit is nodig om tijdig keuzes te kunnen maken om zo voldoende te kunnen reserveren voor de oude dag of om een aanvullende voorziening te treffen bij bijvoorbeeld overlijden. TELLER kan gekoppeld worden aan de loonadministratie.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?