Pensioencommunicatie

Pensioen is voor de meeste mensen een lastig onderwerp. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Het overzicht ontbreekt. Dit is echter nodig om inzicht te krijgen en om zo welbewuste keuzes te kunnen maken. En om in actie te kunnen komen. Wij geven helderheid. Werknemers kunnen zo keuzes maken en zijn beter voorbereid op de toekomst. 

Wet pensioencommunicatie

Werkgevers hebben een informatieplicht aan hun werknemers over de inhoud (dus toezeggingen, rechten en plichten, aanspraken etc.) van de pensioenregeling. Verplichtingen die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, samenwonen. Maar ook eerder stoppen met werken, langer doorwerken, deeltijdpensioen, uitruilpensioen en effecten hoog/laag pensioen, vallen onder de werking van de informatieverplichting. Al deze informatie moet correct, evenwichtig en vooral ook duidelijk voor de werknemers te zijn.

Een voor werkgevers nagenoeg onmogelijke ‘opdracht’. Waarbij het aansprakelijkheidsrisico, dat voortvloeit uit hun zorgplicht, voor werkgevers zeker serieus te noemen is.

Wij gaan graag een vrijblijvend gesprek met je aan om te kijken hoe je de communicatie kunt verbeteren. Maak van pensioen een waardevolle en gewaardeerde arbeidsvoorwaarde.

Inloopspreekuur voor werknemers

Wij organiseren laagdrempelige inloopspreekuren. Dit kan in company, maar ook online.

Werknemers kunnen binnen lopen om vragen te stellen over hun pensioen. Of ze kunnen via een communicatieplatform zoals Teams deelnemen aan een inloopspreekuur.

Wij geven onder andere uitleg over de regeling, beantwoorden vragen over pensioendocumenten of geven uitleg over de keuzemogelijkheden die er zijn in de pensioenregeling. Ook vragen over bijvoorbeeld gewijzigde persoonlijke omstandigheden kunnen zij stellen tijdens een inloopspreekuur.

Wij gaan graag een vrijblijvend gesprek met je aan om de mogelijkheden te bespreken.

Persoonlijk pensioengesprek

De communicatie over de eigen pensioenregeling, een bedrijfstakpensioenregeling of een Persoonlijk Verzorging Budget (waarmee werknemers zelf moeten sparen voor pensioen) is bij ons in goede handen. Wij voeren op verzoek van de werkgever persoonlijke pensioengesprekken met werknemers die daar behoefte aan hebben.

In dit gesprek wordt een persoonlijke pensioenplanning gemaakt, waardoor de werknemer inzicht krijgt in het netto besteedbaar (gezins-) inkomen op pensioendatum en bij een onverhoopt eerder overlijden. Wij maken hierbij gebruik van een planningsprogramma. Samen met de werknemer (en desgewenst de partner) nemen wij de persoonlijke situatie door. De werknemer krijgt na afloop een uitwerking in de vorm van een vertrouwelijk pensioenrapport.

De persoonlijke pensioengesprekken kunnen plaats vinden bij jouw op kantoor, bij ons op kantoor of online.

Presentatie pensioenregeling

Goed ingelicht personeel heeft vaak meer waardering voor de (collectieve) pensioenregeling en voor de arbeidsvoorwaarden. Wij organiseren pensioenpresentaties voor werknemers. De locatie bepaal jij. Het kan ook online, denk bijvoorbeeld aan een webinar.

Op begrijpelijke wijze geven wij uitleg over het pensioen in Nederland en in het bijzonder over jullie eigen pensioenregeling. Dit kan uiteraard ook een pensioenfondsregeling zijn. Wij informeren werknemers over de keuzemogelijkheden en geven tips & tricks om het pensioen verder op orde te brengen. Wij adviseren je om de partners van de werknemers ook uit te nodigen. Zij zijn tenslotte mede belanghebbende.
Natuurlijk krijgen de werknemers alle gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop krijgen wij vaak de reactie “Ik ben toch blij dat ik geweest ben. Nu snap ik eindelijk hoe het zit en ik ga mij er zeker meer in verdiepen”.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier.

Onze pensioenspecialisten

Marga Schiphof - Kluitenberg

Marga Schiphof - Kluitenberg

Pensioenadviseur

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256