DGA of zelfstandig ondernemer en zijn pensioen

Voor de DGA of zelfstandig ondernemer gelden andere pensioenregels. Wij adviseren ondernemers hierover. De risico’s worden in kaart gebracht en vervolgens wordt toegewerkt naar een passend advies. Ook hier geldt dat tijd één van de belangrijkste factoren is om te komen tot een acceptabel inkomen vanaf pensionering.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?