CAO en/of BPF check

Veel werkgevers met een verzekerde pensioenregeling behoren feitelijk te vallen onder een verplichte Cao en/of Bedrijfstakpensioenregeling. Aan de hand van een uitgebreide scan kunnen wij dit beoordelen. Indien een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) constateert dat dit inderdaad het geval is, kunnen zij alsnog met terugwerkende kracht pensioenpremies incasseren over de voorgaande vijf jaren. De risico’s zijn dus groot. Door een grondig BPF-onderzoek kan Bentacera je zekerheid geven over een eventueel verplichte aansluiting bij een BPF. Dit voorkomt in de toekomst onverwachte financiële gevolgen die behoorlijk uit de klauwen kunnen lopen.
Wil je meer informatie over de BPF-scan of wil je de scan laten uitvoeren voor jouw klanten? Neem dan contact op met Sikko Hulzenga

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?