Controle

Indien je onderneming voldoet aan bepaalde omvangscriteria, is er een wettelijke verplichting om je jaarrekening te laten controleren. Met deze controle wordt vastgesteld of je jaarrekening een getrouw beeld geeft. Naast de wettelijk verplichte accountantscontroles verrichtten wij ook de vrijwillige accountantscontroles op jaarrekeningen.

De jaarrekening is de uitkomst van een proces waarin interne beheersing centraal staat. Daar waar mogelijk steunen we op intern uitgevoerde controles en kunnen we met behulp van controlesoftware onze controle effectief inrichten.

Team controle

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

Vennoot
Controlepraktijk

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?