Kennisbank collecties

Hieronder een lijst met de beschikbare kennisbank onderdelen. 
Scroll door naar de gewenste categorie om een overzicht van de bijbehorende items te zien. 

 

Waar moet je als ondernemer nou allemaal rekening mee houden in het eerste kwartaal? Een handige checklist vind je hier.

Van 15 tot en met 19 november 2021 is het de Week van de Werkstress. In deze week wordt (extra) veel aandacht besteed aan het bestrijden van werkstress. Het thema dit jaar: Mentale Kracht.

- ENGLISH - Jelle Bakker has written a piece on global tax reform for Accountancy Daily. The article reflects on how new rules might effect SMEs.

Ben jij als ondernemer verplicht om er één of zelfs meerdere te hebben, wat zijn de gevolgen als je niet aan deze verplichting voldoet en wat kan een OR voor jou als ondernemer betekenen?

Hieronder lees je hoe het werkt met de thuiswerkvergoeding vanaf 2022.

Wist je dat toegewijde medewerkers die zich enorm betrokken voelen bij hun werk vaker opbranden? Ook perfectionisten, doorzetters en mensen die moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, lopen een verhoogt risico.

Het ‘hybride werken’, zoals het ook wel genoemd wordt, lijkt voor veel bedrijven de standaard te worden. Wat wil jij hier mee?

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent zowel voordelen als nadelen. Wat is verstandig in jouw situatie? Lees deze blog voor meer info!

We zien dat de markt in veel sectoren aantrekt en dat de geplande groei strategie van voor de COVID crisis weer uit de kast gehaald wordt. Echter is er wel een maar…. Er loert een groot gevaar!

Jouw mensen zijn het belangrijkste goed van jouw bedrijf. Je ondersteunt ze zo goed mogelijk om te zorgen dat zij met plezier kunnen presteren. Soms heb je hier een HR-medewerker of zelfs afdeling voor.

Nieuws

Op donderdag 2 december 2021 is onze Salarisafdeling gecertificeerd volgens de ISAE type 1 norm. Een feit waar we trots op zijn.

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: Laboratorium Medisan.

In deze rubriek nemen wij je mee in verschillende bedrijven waar wij onze Adviseurs hebben ingezet. Deze keer: Feenstra Dakbedekking

In deze rubriek nemen wij je mee in verschillende bedrijven waar wij onze Adviseurs hebben ingezet. Deze keer: WIND Internet.

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: Stichting Parkeergarages Leeuwarden

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: Onder de Luifel.

In de rubriek Verbeterkracht nemen wij je mee in verschillende bedrijven waar wij onze Adviseurs hebben ingezet. Deze keer: Koninklijke Drukkerij De Vries

Team verzuim houdt zich binnen de afdeling Personeel & Salaris bezig met verzuimbegeleiding en de meest uiteenlopende vraagstukken op het gebied van preventie en re-integratie.

Met de aanstelling van Jurgen wil Bentacera haar positie in Leeuwarden versterken. Bovendien zal Jurgen een grote rol spelen bij de transitie van Bentacera als traditioneel accountantskantoor naar een full-service advieskantoor.

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: GO180 Personal Trainers. Waar zetten zij zich voor in?

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: De Haas Bloemen & Decoratieverhuur uit Ijlst.

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: Watersportbedrijf ANJA

Deze keer in de rubriek Ondernemerskracht: Christel Koning van restaurant Hof van de Koning. Hoe ervaart zij de corona crisis.

De inkt is nog nat, maar de handtekening staat. Richard Nijholt is per september 2018 vennoot bij Bentacera! De 42-jarige Richard werkte de afgelopen twintig jaar bij EY, waar hij als student terechtkwam.

Met ingang van 11 februari 2016 versterken de Noord-Nederlandse adviesorganisatie Bentacera en het internationale samenwerkingsverband Kreston elkaar.

Kreston Global, the global network of independent accounting firms, has announced that Bentacera B.V is the latest firm to join Kreston Netherlands and the network’s global membership.

Bij gebrek aan opvolging binnen het bedrijf of vanuit de familie besloot Ate van der Meulen zijn bedrijf Van der Meulen Transport afgelopen voorjaar te laten overnemen.

Johan Bloemhof is per 1 januari 2016 benoemd als vennoot van Bentacera. Met de benoeming van Johan bestaat de maatschap uit 16 vennoten en circa 220 medewerkers.

Bentacera is donderdag 21 mei 2015 uitgeroepen tot meest innovatieve MKB kantoor van Noord Nederland.

Het verkrijgen van een gezonde balans met betrekking tot in- en ontspanning, dat is het doel van de Vitaliteitsweek bij Bentacera. Van 8 t/m 12 december worden er diverse workshops georganiseerd zoals ‘gezonde voeding’ en ‘yoga’.

Het kabinet heeft dinsdag 14 december de beperkende coronamaatregelen weer verder verlengd.

Zij kunnen daarom ook voor het vierde kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan nu vanaf maandag 20 december 8.00 uur tot vrijdag 28 januari 2022, 17:00 uur.

Ondernemers die voor Q2 van 2021 de TVL hebben aangevraagd, krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen.

Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL.

Meer informatie over steun aan zelfstandigen en uitstel terugbetaling Tozo-leningen vind je hier

Vanwege de aanscherping van de maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, breidt het Kabinet de steunmaatregelen uit en haalt ‘oude’ steunmaatregelen weer uit de kast. Onderstaand in hoofdlijnen de aanvulling op het steunpakket, bovenop de maatregelen die begin november al zijn toegezegd.

Het Kabinet heeft op 26 november jl. aangekondigd dat de NOW 5.0 regeling er grotendeels gelijk uit gaat zien als de NOW 4.0 regeling. Toch zijn er een aantal verschillen. Daarom de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen op een rij.

Het kabinet trekt bijna 1.3 Miljard Euro uit voor extra steunmaatregelen in het 4e kwartaal. Door de explosief stijgende besmettingscijfers en toename van ziekenhuisopnamen, is Nederland vanaf afgelopen weekend gedeeltelijk weer op slot gegaan voor een periode van tenminste 3 weken.

Op 31 oktober is de deadline voor de verantwoording over het eerste NOW-tijdvak (NOW 1.0). Uiterlijk op deze datum dient een aanvraag tot vaststelling bij het UWV te zijn ingediend.  In principe dient bij dit vaststellingsverzoek vanaf een bepaald bedrag een derdenverklaring of accountantsverklaring te worden bijgevoegd.

Meer informatie over het vaststellen van omzetverlies, de knelpunten en over bezwaar maken tegen TVL beslissingen, lees je hier.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers toch nog in specifieke gevallen uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Meer informatie over uitstel vanaf 1 oktober, een speciale betalingsregeling, sanering en de thuiswerkvergoeding lees je hier.

Zoals beschreven worden de meeste steunmaatregelen niet verder verlengd. Dit betekent dat ook de meeste fiscale regelingen komen te vervallen per 1 oktober. Enkele uitzonderingen hierop bespreken we hier.

Vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 is het aanvraagloket voor subsidie uit de NOW 4 regeling geopend. Op 27 juli jl, is de tekst van de regeling bekend gemaakt.

Om tegemoet te komen in de financiële schade die organisatoren hierdoor leiden, wordt de huidige Tijdelijke regeling subsidie Evenementen COVID-19 verruimt.

Binnenkort gaat het aanvraagloket voor een tegemoetkoming uit de NOW 4 regeling open. De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn voor het grootste deel gelijk aan die gelden voor de NOW 3 regeling. Er zijn echter ook een aantal verschillen.

In mei is door het kabinet bekend gemaakt dat de NOW regeling in het derde kwartaal van dit jaar wordt voortgezet, onder de NOW 4 regeling.

Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de TVL (TVL Q2 2021) aanvragen.

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door enkele gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd.

De TVL wordt doorgetrokken voor het 3e kwartaal van 2021.

De Belastingdienst heeft brieven gestuurd naar ondernemers met het onderwerp: Vraag verlenging van uw bijzonder uitstel van betaling aan! In de brief staat dat – wanneer je geen verlenging van het uitstel aanvraagt – je mogelijk geen gebruik kunt maken van de betalingsregeling van 36 maanden.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed eind 2020 uitspraak in 3 zaken over de TVL-aanvraag vanwege een andere hoofdactiviteit.

Vanaf 1 juli 2021 begint de terugbetaling van de openstaande belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hiervoor krijg je 3 jaar de tijd. In dit artikel lichten wij toe welke belastingschulden onder de betalingsregeling vallen.

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken. Daarom zijn er aanvullende maatregelen getroffen voor deze sector.

In de afgelopen weken zijn maatregelen afgekondigd door de banken over het opschorten van aflossing en/of rente.

Een tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in de kleinschalige visserijsector in de kustwateren, visserijzone en het zeegebied en in de binnenvisserijsector.

Een noodzakelijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit is dat je als ondernemer kunt beschikken over voldoende liquide middelen. In dit licht is het essentieel hoe de banken en overige financiers ruimte gaan bieden voor verlichting en/of extra krediet.

"At 't net kin sa as t mat, dan mat 't mar sa as 't kin"

- Een of andere Fries