Welke informatie mag je vastleggen over een zieke medewerker?

04 oktober 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Wanneer een organisatie de AVG overtreedt, kan er een boete opgelegd worden met een maximum van maar liefst twintig miljoen euro.

Privacy van een zieke medewerker

Een belangrijk onderdeel van de AVG is de privacy van een zieke medewerker. Gegevens over de gezondheid van een medewerker worden namelijk tot de bijzondere persoonsgegevens gerekend. Deze bijzondere persoonsgegevens krijgen vanaf mei 2018 een nog betere bescherming.

Als werkgever ben je samen met je medewerker verantwoordelijk voor de reïntegratie bij ziekte. Daarvoor heb je gegevens nodig. Daarom is het van belang om te weten welke gegevens jij als werkgever bij een zieke medewerker mag opvragen en vastleggen. Deze informatie is te vinden in de beleidsregels 'De zieke werknemer' van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierin zijn een aantal vragen opgenomen die je als werkgever aan je zieke medewerker mag stellen. Alleen de informatie die voortkomt uit deze vragen mag je vastleggen.

Welke gegevens mag je vastleggen bij een ziekmelding?

Bij een ziekmelding mag je uitsluitend de volgende gegevens over de gezondheid van je medewerker opvragen en vastleggen:

  • Het telefoonnummer en het (verpleeg)adres;
  • De vermoedelijke duur van de ziekte;
  • De lopende afspraken en werkzaamheden;
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt;
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval.

Je mag als werkgever niet vragen naar wat de medewerker precies mankeert. Vaak zal de medewerker uit zichzelf wel vertellen wat hij heeft. Deze gegevens mag je echter niet vastleggen.

Welke informatie mag je vastleggen tijdens de ziekteverzuimbegeleiding?

Ook bij de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie zijn er beperkingen aan de informatie die jij als werkgever mag vastleggen. De informatie die je mag vastleggen bestaat uit:

  • De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel in staat is;
  • De verwachte duur van het verzuim;
  • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen en interventies die je als werkgever beschikbaar hebt voor de re-integratie.

Alle overige informatie met betrekking tot de ziekte van de medewerker mag je niet vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de diagnose, specifieke klachten, gegevens over therapie├źn of afspraken met artsen.

Twijfel je of je bepaalde gegevens over de ziekte van je medewerker wel of niet mag vastleggen? Vraag het gerust aan je adviseur bij Bentacera. Wij helpen je graag verder!