Handig voor elke ondernemer! De Bentacera checklist voor het eerste kwartaal

20 januari 2022

En zo zitten we alweer midden in het eerste kwartaal van 2022. Financieel gezien altijd een bijzonder interessant kwartaal. Niet alleen omdat het het eerste kwartaal van het jaar is, maar vooral omdat je juist in deze periode rekening moet houden met een groot aantal administratieve zaken.

Collega Feye Postma, relatiemanager bij Bentacera, heeft een financiële checklist opgesteld van 11 punten. Deze punten zijn voor elke ondernemer relevant en is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Terugkijken
  2. Vooruitkijken
  3. Coronamaatregelen

Terugkijken:

1. De BTW-aangifte moet tijdig worden ingediend. Zorg ervoor dat het privé gebruik daarin goed wordt verwerkt. Denk hierbij aan zaken als privégebruik auto. Dit om naheffingsaanslagen te voorkomen.

2. Laat een goede inventarisatie maken van de BTW op oninbare vorderingen. Waar het op neer komt is dat de BTW over niet betaalde facturen teruggevraagd kan worden. Ook wanneer een factuur langer open staat dan een jaar mag de BTW terug worden gevraagd. Deze kans mag je natuurlijk niet laten liggen.

3. Draag zorg voor een beoordeling van de WKR-ruimte (werkkostenregeling). Wat houdt dit ook alweer in? Je mag als ondernemer een percentage van het brutoloon inzetten verstrekking voor jouw medewerkers, in de vorm van een onbelaste bonus. Wil je weten wat nou de exacte WKR-ruimte is, neem dan contact met jouw adviseur van Bentacera.

Vooruitkijken:

4. Voorlopige aanslag belastingdienst 2022. Je krijgt een voorstel van de belastingdienst, maar controleer deze goed, of laat deze controleren en voer eventuele wijzigingen door. De belastingdienst werkt over het algemeen behoorlijk accuraat, maar ook de belastingdienst is niet perfect. De cijfers over 2021 zijn ook bekend. Controleer of je voorlopige aanslag 2021 aansluit bij het resultaat en pas deze eventueel aan.

5. Je ontvangt binnenkort de financiële jaaroverzichten van je bank. Stuur deze zo snel mogelijk door naar je accountant, zodat deze daarmee aan het werk kan om de aangifte direct op te maken.

6. Deel de jaaropgaves met je accountant zodra je deze beschikbaar hebt.

7. Zorg ervoor dat de belastingaangiftes (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasing) voor de deadline zijn ingediend. Hiermee voorkom je belastingrente. De aangiften over 2021 moeten uiterlijk voor 1 mei in het bezit zijn van de belastingdienst. Op dit moment is de belastingrente 4%.

8. Wees slim en combineer bovenstaande met het aanleveren van de jaarcijfers en zorg ervoor dat dit allemaal op tijd wordt ingediend bij de belastingdienst.

Corona regelingen:

9. De zevende aanvraagperiode NOW staat open tot 31 januari 2022. Dus heb je 20% minder omzet dan vorig jaar, dan kom je voor deze regeling in aanmerking. Je stelt dit percentage vast door 2019 als uitgangspunt te nemen, de jaaromzet te delen door 6 en dit af te zetten tegen de omzet van jouw onderneming in november en december van 2021. Maar let op, dit geldt voor ondernemers die voor 1 januari 2019 zijn gestart. Ben je daarna gestart, dan geldt een andere referentieperiode. Neem contact op met jouw adviseur bij Bentacera voor meer informatie.

10.Daarnaast geldt een tegemoetkoming in de vaste lasten over het vierde kwartaal van 2021. Deze tegemoetkoming kun je aanvragen tot en met 28 januari 17.00 uur. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer blijkt dat de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2021 20% minder hoog is dan in 2019 het geval was. Inmiddels geldt ook dat het eerste kwartaal van 2020 als referentieperiode kan worden gebruikt.

11. Afsluitend is het belastinguitstel verlengd tot en met 1 februari. Dus alle aanslagen die voor deze periode binnenkomen hoeven niet direct te worden voldaan. Voorwaarde is wel dat je in eerder stadium uitstel van betaling hebt aangevraagd. Vanuit de belastingdienst ontvang je in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel over hoe deze vanaf 1 oktober 2022 in 36 maanden kan worden ingelost.

Wil je meer weten over bovenstaande? Neem dan contact op met Bentacera via 088-3210800 of mail naar feye.postma@bentacera.nl.