Aandeelhouder kruipt door het oog van de naald

19 februari 2020

Iedere aandeelhouder krijgt - zo hopen wij althans - regelmatig te maken met winstuitkeringen. De bekendste vorm is de (dividend)uitkering in geld. Maar er zijn ook andere vormen van winstuitkeringen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de vennootschap uitgaven doet ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder. Bij dergelijke uitgaven gaat het om een verkapte winstuitkering van de bv aan de aandeelhouder.

Zakelijke kosten of verkapte winstuitkering?

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst van de bv. Winstuitkeringen zijn daarentegen niet aftrekbaar van de winst. Daarnaast zijn de uitkeringen bij de aandeelhouder in box 2 belast met 25% inkomstenbelasting (dit tarief gaat in 2020 omhoog naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%). Daarom ontstaat in de praktijk regelmatig discussie met de Belastingdienst. over uitgaven met een min of meer een persoonlijk tintje.

Onlangs deed het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden nog uitspraak in een casus waarin de B.V. een woning liet bouwen voor haar aandeelhouder. De woning was aangekocht voor €600.000 en in de jaren daarna voor €700.000 gesloopt en weer opgebouwd. Hiermee bedroegen de totale kosten €1.3 miljoen. Later verkocht het bedrijf de woning aan haar aandeelhouder voor de waarde die op dat moment €850.000 bedroeg. Met de verkoop van de woning behaalde de bv dus een verlies van €450.000.

Vennootschapbelasting

Volgens de Belastingdienst was de grootscheepse verbouwing louter en alleen ten behoeve van de aandeelhouder verricht en was sprake van een winstuitkering van de bv aan de aandeelhouder. De aftrek van het door de bv geleden verlies van €450.000 werd niet geaccepteerd door de Belastingdienst. Het Gerechtshof was het hiermee eens.

Inkomstenbelasting

Daarnaast wilde de Belastingdienst de (verkapte) winstuitkering in het jaar van verkoop ook belasten bij de aandeelhouder. Het Gerechtshof oordeelde echter dat de uitkering voor de inkomstenbelasting al had plaatsgevonden in de jaren dat de vennootschap de verbouwingsuitgaven gedaan had. In het jaar waarin de woning werd verkocht was daarom geen sprake van een belastbare uitkering aan de aandeelhouder. De aandeelhouder kroop door deze uitspraak door het oog van de naald. Als de Belastingdienst dit iets slimmer aangepakt had, was over de verbouwingsjaren een navorderingsaanslag opgelegd die de aandeelhouder in ernstige financiële problemen had kunnen brengen.

Conclusie

De moraal van dit verhaal is: bezint eer ge begint. Denk er bij een uitgave door de bv om dat de Belastingdienst een verkapte winstuitkering kan constateren indien sprake is van een wanverhouding tussen een uitgave en het zakelijk nut daarvan voor de vennootschap.
Daarnaast is het in de meeste gevallen niet gunstig om je woning door de bv te laten kopen. Je zult de bv huur moeten betalen die privé niet aftrekbaar is, maar die bij de organisatie wel belast is.

Wil je meer weten over de aftrekbaarheid van kosten of de afweging of je een pand fiscaal gezien beter in privé of in de bv kunt aanschaffen? Neem gerust contact met ons op via 088-3210860 of via onderstaand contactformulier. Wij helpen je graag!

Dirk Hiemstra