Zonnepanelen aangeschaft of als fiscale eenheid een boete gekregen?

Geüpdatet op 11-11-2019 11:17:49
Zonnepanelen aangeschaft of als fiscale eenheid een boete gekregen?

Profiteer van ‘leemtes’ in de wet en verkrijg (mogelijk) een belastingteruggaaf of –vermindering

De afgelopen maanden zijn er formeelrechtelijke wijzigingen in de belastingwereld geweest. Heb je afgelopen jaren zonnepanelen aangeschaft en daar btw over betaald? Of een verzuim- of vergrijpboete van de Belastingdienst opgelegd gekregen? Lees dan vooral even verder!

In beide gevallen heeft een leemte in de wet er namelijk voor gezorgd dat de Belastingplichtige gelijk kreeg. Naar aanleiding van (onder andere) een arrest van de Hoge Raad kunnen particulieren daardoor (alsnog) de btw over aangeschafte zonnepanelen terugvragen. Daarnaast kan de Belastingdienst naar aanleiding van een andere rechterlijke uitspraak geen verzuim- en vergrijpboetes aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting opleggen.

Zonnepanelen
Particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft, en stroom leveren aan een energieleverancier, kunnen als ondernemer voor de omzetbelasting worden aangemerkt. Hiervoor moeten zij zich (eenmalig) aanmelden als ondernemer (voor de omzetbelasting) bij de Belastingdienst. Na het aanmelden, kunnen zij de omzetbelasting die voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen in rekening is gebracht, terugkrijgen.

Deze btw-regels zijn in juni 2013 van kracht geworden, nadat het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter, dit oordeel had gegeven in een zaak die zich afspeelde in Oostenrijk. De Belastingdienst heeft indertijd slechts beperkte terugwerkende kracht toegekend aan deze uitspraak, zodat – kort gezegd – particulieren die vóór juni 2013 in zonnepanelen hadden geïnvesteerd, niet op een btw-teruggave konden rekenen. De inspecteur beriep zich op het standpunt dat deze particulieren als het ware “te laat” waren met het aanvragen van een aangiftebiljet.

Door een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017 is het voor particulieren die hun zonnepanelen in het jaar 2013 of eerder hebben aangeschaft, alsnog mogelijk om de betaalde btw terug te vragen. Dit geldt uiteraard alleen als zij dit nog niet hebben gedaan. De rechter heeft namelijk geoordeeld dat belastingplichtigen niet verplicht zijn zich rechtstreeks te melden op het moment dat ze recht hebben op een teruggaaf. De wetgever heeft het betreffende artikel zo opgeschreven dat dit alleen verplicht is in het geval er betaald hadden moet worden.

Boete fiscale eenheid omzetbelasting
Kort nadat de Hoge Raad had geoordeeld, werd een uitspraak van Rechtbank Amsterdam gepubliceerd over de wetstechnische gebreken, die naar voren komen als een inspecteur een boete oplegt aan een fiscale eenheid omzetbelasting. De Belastingdienst beschouwt een groep rechtspersonen als een fiscale eenheid omzetbelasting als zij met elkaar verweven zijn. Deze rechtspersonen gaan door het leven als één belastingplichtige voor de omzetbelasting met één naam en één btw-nummer. Dit geeft de Belastingdienst administratieve vereenvoudiging, maar daarnaast hebben ze dan ook het voordeel dat ze alle leden van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen voor de btw-schuld van de gehele groep.

Indien de fiscale eenheid een verzuim of een vergrijp begaat, legt de inspecteur vanzelfsprekend een boete op. Echter, nu blijkt dat dit door een leemte in de wet niet mogelijk is. Om een dergelijke boete te kunnen opleggen, moet er namelijk sprake zijn van een ‘overtreding’ en in de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat een overtreding alleen kan worden begaan door natuurlijke- en rechtspersonen. Nu de fiscale eenheid voor de omzetbelasting volgens de rechtbank niet als natuurlijk- of rechtspersoon kan worden gezien, de fiscale eenheid is slechts een administratief fenomeen, zijn boetes aan de fiscale eenheid door de Belastingdienst uiterst discutabel en dus ongeldig.

Leemtes in de wet
Uit het voorgaande blijkt dat ook formeelrechtelijke gebreken, of eigenlijk onzorgvuldig opgestelde wetgeving, kan leiden tot een belastingteruggaaf dan wel vermindering. Het is daarom belangrijk om kritisch te zijn op de regels, waarmee belastingaanslagen worden opgelegd. Deze uitspraken laten zien dat dit zomaar kan lonen.

Heb je in 2013 of eerdere jaren zonnepanelen aangeschaft, maar nog geen btw-aangifte gedaan? Of heb je het vermoeden dat jouw fiscale eenheid voor de omzetbelasting een verzuim- of vergrijpboete heeft gehad? Meld het ons. We helpen je graag!

Hendrik van der Zee

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?