Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er als je bank niet volmondig ‘ja!’ zegt?

Gepubliceerd op 10 augustus 2017
Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er als je bank niet volmondig ‘ja!’ zegt?

Je bent ondernemer, je hebt een nieuw bedrijfsidee bedacht, maar de bank wil het niet financieren. Zet je het idee dan direct in de ijskast of kijk je verder? Eigenlijk wil je er mee verder; je hebt er tenslotte goed over nagedacht. Het is daarom belangrijk om te achterhalen waarom de bank het niet wil financieren. Wellicht moet het idee alleen iets worden aangepast. Of vindt de bank het idee op zich wel goed, maar de risico’s toch (net) te groot. Wat de reden van de afwijzing ook is, jij wilt het plan wél uitvoeren.

Wat er in de toekomst gebeurt, weet niemand. Vandaar dat financiers vaak vanuit het verleden houvast willen krijgen. Banken kijken naar de laatste jaarcijfers, al zijn deze per definitie 'geschiedenis'. Het is nu eenmaal een feit dat een jaarrapport over een afgerond kalenderjaar gemaakt wordt. Maar naast de traditionele banken zijn er tegenwoordig steeds meer financiers die anders naar risico’s kijken dan dat banken dat doen. Zo zijn er bijvoorbeeld financiers die naar de laatste twaalf kalendermaanden kijken in plaats van het laatste jaarrapport. Daar kan een elementair verschil in zitten, zeker wat betreft verbetering van het rendement en groeiscenario’s. Door naar de recente gegevens te kijken, kan er wellicht meer gefinancierd worden dan dat er op basis van het laatste jaarrapport mogelijk is.

Daarnaast kan er gekeken worden of er een bedrijfsmiddel opnieuw gefinancierd kan worden, waarmee er liquiditeit voor het plan vrijkomt. Heb je behoefte aan bekendheid voor je bedrijf en plan, dan kun je ook aan crowdfunding denken. De investeerders zullen met hun omgeving over hun investeringen willen praten. Ze hebben er immers belang bij dat het goed gaat met het bedrijf waarin ze investeren. Je krijgt dan het benodigde kapitaal en ook nog eens ‘gratis’ reclame. Of wellicht kan het plan wél tot stand worden gebracht met behulp van risicodragend kapitaal. Kortom; voor goede plannen zijn er meerdere mogelijkheden om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Maar dan is het wel van belang dat je een goed plan hebt. Het businessmodel moet kloppen en er moet geld mee te verdienen zijn. Dat is en blijft altijd van toepassing. En dat is waar wij om de hoek komen kijken. Wij kunnen je helpen met het goed onder woorden brengen van je ideeën, het finetunen van je plannen en het regelen van een passende financieringsoplossing. Wanneer kom jij langs voor een goed gesprek?

Nathan Lootsma

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?