Wat is er nieuw in 2019 voor ondernemers met personeel?

Geüpdatet op 11-11-2019 11:05:39
Wat is er nieuw in 2019 voor ondernemers met personeel?

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Er is dan ook weer het een en ander veranderd voor ondernemers met personeel. Omdat je hier natuurlijk goed van op de hoogte wilt zijn, zetten wij de wijzigingen voor je op een rijtje én vertellen je waar je op moet letten. Op naar een mooi nieuw jaar!

Wet invoering extra geboorteverlof

Extra geboorteverlof
Voor nieuwe ouders is 2019 in ieder geval een goed jaar. In 2018 had de partner van een pas bevallen vrouw recht op twee dagen doorbetaald verlof. Vanaf dit jaar is die periode verruimd naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Werkt de medewerker vijf dagen per week, dan heeft de medewerker dus recht op vijf dagen doorbetaald verlof. Het loon wordt volledig door jou als werkgever betaald. De medewerker kan dit verlof meteen opnemen of verspreid over de eerste vier weken na de bevalling.

Pleegzorg- en adoptieverlof
Ook het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met twee weken verlengd naar zes weken. Gedurende het verlof van beide ouders wordt door het UWV een uitkering verstrekt aan de werkgever.

Stijging minimumloon

In 2019 is het minimum ietsje meer. Het wettelijk brutominimumloon en het minimumjeugdloon veranderen namelijk. Zo stijgt het wettelijk brutominimumloon (WML) voor medewerkers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband naar:
· € 1.615,80 per maand
· € 372,90 per week
· € 74,58 per dag

Per 1 juli 2019 krijgen medewerkers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar) recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.
Het minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd-LIV) compenseert werkgevers deels voor deze loonkostenstijging.

Belastingdeel heffingskortingen

Werkt een werknemer in Nederland, maar speelt de rest van zijn leven zich af in het buitenland? In 2019 zijn er aantal loonbelastingtabellen bijgekomen, waardoor deze werknemer minder korting krijgt. Zijn of haar nettoloon is hierdoor lager dan in 2018. Om deze reden is het van belang om bij een nieuwe medewerker die op de loonlijst komt te staan altijd te vragen naar zijn of haar woon- en verblijfplaats.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Als deze wet wordt aangenomen zullen er per 1 januari 2020 een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Zo krijgen medewerkers in dat geval niet pas na twee jaar, maar meteen vanaf het moment van indiensttreding recht op een transitievergoeding. Als de WAB in werking treedt, verandert ook de ketenregeling in het arbeidsrecht van maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar naar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar.

Ook al zou de WAB pas in werking treden op 1 januari 2020 (en dat is nog niet definitief!), is het toch iets om dit jaar al rekening mee te houden. Want ga je na 1 januari 2019 nog een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van een jaar, dan loopt deze overeenkomst af op of na 1 januari 2020. Krijgt de medewerker geen verlenging? Dan moet je een transitievergoeding aan de medewerker betalen, ook als de medewerker nog geen twee jaar in dienst was. Je kunt je daarom afvragen of je de arbeidsovereenkomst niet beter voor een kortere duur aan kunt gaan.

Wil je meer weten over wet- en regelgeving die betrekking heeft op je personeel? Neem dan contact op met de contactpersoon van onze afdeling Personeel & Salaris of via onderstaand contactformulier.

Manon Kloosterman

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256