Wat de (nieuwe) horeca-cao over seizoenkrachten zegt

Geüpdatet op 19-3-2018 16:31:54
Wat de (nieuwe) horeca-cao over seizoenkrachten zegt

De temperatuur stijgt en de zon breekt steeds vaker door. Heerlijk! Volle terrassen zijn het resultaat en dus loopt het horecapersoneel net even een stapje harder. De lente staat voor de deur en de zomer nadert al snel. Voor de horeca betekent dit dat er extra (seizoen)krachten ingezet worden, maar hoe werkt de (nieuwe) horeca-cao?

Een seizoenbedrijf is afhankelijk van de seizoeninvloeden vanuit klimaat en natuur, waardoor het in bepaalde periodes (veel) drukker is dan andere. Dit heeft als gevolg dat de werknemers die speciaal voor deze periodes worden aangesteld, maximaal negen maanden per jaar aan de slag kunnen. In de arbeidsovereenkomst die je seizoenkracht ondertekent, moet duidelijk staan dat de functie een functie voor het seizoen is. Het aantal uren waar de kracht voor tekent kan een vast aantal zijn, maar ook invalkrachten kunnen seizoenkrachten zijn.

Hoe zit het dan met de flexwet en seizoenkrachten?
In artikel 668a van het BW staat dat je drie contracten voor bepaalde tijd mag afsluiten binnen een periode van 24 maanden. Wanneer de werknemer zes maanden uit dienst is geweest, begint de telling van de contracten opnieuw. De seizoenkracht is hier echter een uitzondering op. Voor een seizoenkracht begint de telling na een tussenpoos van drie maanden opnieuw. Hiermee krijg je als seizoenbedrijf meer ruimte om flexibel met je personeel om te gaan. De seizoenkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als het personeel dat een volledig jaar in dienst is.

De recreatie-cao
In de recreatie-cao is de omschrijving van een seizoenbedrijf iets scherper neergezet.
Hier zijn de regels als volgt:
- Het bedrijf is minimaal drie maanden per jaar gesloten vanwege klimatologische omstandigheden;
- Of: 80% van de jaaromzet wordt gerealiseerd binnen een periode van acht maanden

Ook heeft de seizoenkracht binnen de recreatie-cao een terugkeergarantie voor het volgende seizoen.

Roept dit artikel vragen op? De salarisadviseurs bij Bentacera voorzien je graag van antwoorden!

Sandra de Glee

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?