2020: Een mooi jaar om aandacht aan pensioen te besteden

Geüpdatet op 27-7-2020 16:26:13
2020: Een mooi jaar om aandacht aan pensioen te besteden

Nog heel even en 2019 jaar ligt weer achter ons. Als het om pensioen gaat, staat ons in het nieuwe jaar een hoop te wachten. Wat? Daar komen we op terug. Maar eerst een korte terugblik, want ook afgelopen jaar is er veel gebeurd.

Wat heeft 2019 ons allemaal gebracht?
Een van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar op pensioengebied vond plaats in juni: het moment dat er een pensioenakkoord tot stand kwam. Over het algemeen heerste er blijdschap over de behaalde resultaten. In dit akkoord zijn immers afspraken gemaakt over o.a. het minder snel laten oplopen van de AOW-leeftijd, het ontzien van mensen in zware beroepen en daarbij - heel erg belangrijk - dreigende kortingen bij pensioenfondsen leken, mede door dit akkoord, voorlopig voorkomen te worden.

Het feestje bleek echter van korte duur, want niet veel later was daar het advies van de commissie parameters onder leiding van oud minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Kort gezegd kwam het advies van deze commissie erop neer dat de verwachte rendementen, waar pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen mee waarderen, omlaag moesten. Het gevolg hiervan was dat pensioenfondsen hun dekkingsgraad plotseling verder zagen dalen en de dreiging van kortingen ineens weer actueel werd.

Het gejuich verstomde en de discussie tussen de verschillende partijen laaide weer op. Bovendien liepen dekkingsgraden van veel fondsen in de maanden na de zomer steeds verder terug en leken kortingen niet meer te vermijden. De roep om ingrijpen door de minister werd steeds luider en half november zetten de PvdA en Groen Links de zaak op scherp. De kortingen moesten van tafel, anders zouden deze partijen hun steun voor het pensioenakkoord intrekken.

Minister Koolmees kon uiteindelijk geen kant meer op en heeft als noodgreep de spelregels aangepast en de pensioenfondsen opnieuw uitstel verleend. Kortingen zijn hiermee voor de meeste pensioenfondsen voorlopig van de baan en op deze manier heeft de minister rust “gekocht” om het pensioenakkoord verder te kunnen uitwerken.

Wat staat werknemers en werkgevers te wachten?
Nu is rust een relatief begrip, want als er iets duidelijk is, dan is het wel dat er behoorlijk wat op iedereen (werkgevers, werknemers, uitvoerders, adviseurs etc.) afkomt de komende periode.
Het afgelopen jaar is veel aandacht (in de media) gericht geweest op de AOW-leeftijd en de financiële situatie bij de bedrijfstakpensioenfondsen. De maatregelen in het pensioenakkoord gaan echter veel verder en moeten uiteindelijk zorgen voor een pensioenstelsel dat niet alleen betaalbaar blijft, maar ook beter past bij de huidige tijd van vergrijzing en persoonlijke keuzevrijheid.

Een van de zaken die nog weinig aandacht heeft gehad, is de overgang naar een gelijkblijvende premie en de (financiële) gevolgen hiervan voor verzekerde regelingen:

Gevolgen werknemer
Het huidige gebruikelijke systeem van een met de leeftijd oplopende premie wordt straks vervangen door een systeem van een gelijkblijvende premie. Hierdoor zullen jonge deelnemers straks een hogere bijdrage van hun werkgever ontvangen, terwijl oudere deelnemers juist een lagere bijdrage zullen ontvangen. De jonge deelnemer zal dit waarschijnlijk prima vinden, maar de oudere deelnemer zal dit zien als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarde ‘Pensioen’ en hiervoor een compensatie gaan eisen.

Gevolgen werkgever
Voor de werkgever zal deze wijziging betekenen dat de pensioenlasten fors omhoog zullen gaan. Immers, voor de jongere deelnemer gaat de bijdrage van de werkgever omhoog, terwijl de oudere werknemer een compensatie zal vragen (eisen) voor het feit dat zijn bijdrage van de werkgever omlaag gaat. Globale berekeningen hebben al aangetoond dat de gevolgen hiervan kunnen leiden tot wel 50% stijging van de pensioenlast. Deze stijging komt voort uit de extra premies en/of compensaties die gedurende een lange(re) periode verschuldigd zullen zijn.

Creëer rust
Uit een onderzoek van FFP, de organisatie van financieel planners, dat Nibud eerder dit jaar uitvoerde, bleek dat de meeste werknemers geen idee hebben wat het gesloten pensioenakkoord eigenlijk inhoudt. Het pensioenakkoord zorgt voor onrust onder werknemers. De helft van de werknemers maakt zich zorgen over de financiële situatie na pensionering, maar slechts 14% heeft zich er werkelijk in verdiept. Pensioen is voor de meeste werknemers namelijk ingewikkeld en bovendien een “ver-van-het-bedshow”.

Voor de werknemer
Het merendeel van de werknemers blijkt open te staan voor periodiek pensioenadvies op het moment dat dat gefaciliteerd zou worden door de werkgever. Maar liefst 75% vindt dat de werkgever hier een rol in zou kunnen spelen. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk gemaakt kunnen worden via de secundaire arbeidsvoorwaarden. Werknemers zien hun werkgever veelal als eerste aanspreekpunt met “veel kennis over pensioen” en waar “een neutraal en goed advies” kan worden verkregen. Goede communicatie over pensioen helpt om duidelijkheid te scheppen en rust te creëren.

Voor de werkgever
Voor de meeste werkgevers zijn de (financiële) gevolgen van het pensioenakkoord absoluut niet in te schatten. Het is daarom van belang om hier inzicht in te krijgen. Dit geeft de mogelijkheid om in te spelen op verwachtingen, zodat vervelende verrassingen mogelijk voorkomen kunnen worden. Wij kunnen een scan uitvoeren, waarmee je een goede indruk krijgt van de financiële gevolgen van het pensioenakkoord voor je bedrijf. Een dergelijke scan kan meer duidelijkheid geven over de ontwikkeling van de toekomstige pensioenlasten.

Liever niet uitstellen, pensioen verdient aandacht

Pensioen is volop in ontwikkeling en kan de komende tijd zorgen voor onzekerheid voor werknemer en werkgever. Of het nu gaat om het geven van duidelijkheid en daarmee het creëren van rust voor de werknemers of om het krijgen van inzicht in de financiële gevolgen van het pensioenakkoord voor u als werkgever zelf, het is belangrijk om tijdig in actie te komen.

Heb je vragen over de gevolgen van het pensioenakkoord of over de pensioen(regeling)? Ben je benieuwd hoe een communicatietraject met werknemers kan worden opgezet of wil je een scan laten uitvoeren op de lopende pensioenregeling? Neem gerust contact met ons op via 088-3210 669 of via onderstaand contactformulier.

Richard Leeflang

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?